Greater Copenhagen

Region Skåne är ordförande och leder det gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen under 2021. Under året är det fokus på infrastrukturfrågor och ökad arbetsmarknadsintegration för att skapa en fungerande gränsregion.

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Sammarbetet bildades 2015 och omfattar Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner. Förutom det politiska samarbetet är Greater Copenhagen även ett internationellt varumärke, som används för att kommunicera en dynamisk gränsregion med över fyra miljoner invånare och en rad styrkeområden.

Greater Copenhagens ambition är att regionen ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation. Nyckeln till att uppfylla ambitionen är samarbete kring utveckling och innovation mellan kommuner och regioner som skapar allianser med vetenskapliga institutioner, företag och myndigheter, regionalt och internationellt.

Greater Copenhagen fokuserar insatserna inom fem temaområden:

Infrastruktur

Arbetsmarknad

Grön omställning

Digitalisering

Life science

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!