Greater Copenhagen

Region Skåne är medlem i det gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen, som leds av Köpenhamns Kommune under 2022. Under året är det fokus på omstart av den gemensamma arbetsmarknaden och stärkt mobilitet.

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Sammarbetet bildades 2015 och omfattar Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner. Förutom det politiska samarbetet är Greater Copenhagen även ett internationellt varumärke, som används för att kommunicera en dynamisk gränsregion med över fyra miljoner invånare och en rad styrkeområden.

Greater Copenhagens ambition är att regionen ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation. Nyckeln till att uppfylla ambitionen är samarbete kring utveckling och innovation mellan kommuner och regioner som skapar allianser med vetenskapliga institutioner, företag och myndigheter, regionalt och internationellt.

Greater Copenhagen fokuserar insatserna inom fyra temaområden:

Infrastruktur

Arbetsmarknad

Grön omställning

Life science

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.