Fotograf: Leif Jansson. MAX IV

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society

Region Skåne driver tillsammans med Region Hovedstaden ett projekt med 27 olika partners för att ta tillvara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Region Skåne är lead partner i projektet, som har namnet "ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society". Projektet följer ett av fem ställningstaganden i Skånes regionala utvecklingsstrategi, nämligen att Skåne ska vara globalt attraktivt. 

Stärkt mottagarorganisation, lösta gränshinder för utomeuropeiska Öresundspendlare, ökad forskarsamverkan i en större geografi och konkreta marknadsföringsåtgärder är några exempel på insatser som nämns i utvecklingsstrategin för att tillvarata potentialen av att ESS placerats i Skåne och som projektet också innehåller.

Konkret innehåller projektet fem delprojekt som koordineras med hjälp av den strategiska plattformen, som leds av Region Skåne och Region Hovedstaden.

Projektet har beviljats 9,5 miljoner euro av Europeiska Regionala Utvecklingsfondens program Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, vilket motsvarar cirka 89 miljoner svenska kronor.

Totalt omsätter projektet 19 miljoner euro eller 178 miljoner svenska kronor med alla partners medfinansiering. Det är det största projekt hittills som beviljats inom ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Totalt satsar Region Skåne fem miljoner kronor i projektet, vilket motsvarar knappt 6 procent av de medel de olika partnerorganisationerna lägger in.

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter