Internationellt samarbete

För att stärka utvecklingen i Skåne arbetar Region Skåne internationellt inom Öresunds- och Östersjöregionen, inom EU och med olika delar av Kina.

Det mest intensiva samarbetet sker inom Öresunds- och Östersjöområdet, där vi genom interregionala och internationella organisationer, samarbeten och projekt arbetar med förbättringar och utveckling inom bland annat bland infrastruktur, hälso- och sjukvård, IT, turism och kultur.

EU

Region Skåne har även ett representationskontor i Bryssel. Kontoret bevakar EU:s politik och tar tillvara Skånes intressen i viktiga frågor. Kontoret arbetar även för att öka kunskapen hos skånska aktörer om europeiska politiska processer.

Kina

Regionstyrelsen beslutade i december 2012 om en strategi för Region Skånes samarbete med Kina. Syftet är att genom samarbete på politisk nivå med kinesiska regioner öppna dörrar för skånska företag och forskare, med möjlighet till kunskapsutbyten om miljöfrågor, hållbar utveckling och sjukvård.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter