Internationellt samarbete

För att stärka utvecklingen i Skåne arbetar Region Skåne internationellt inom Öresunds- och Östersjöregionen, inom EU och med olika delar av USA och Kina.

Det mest intensiva samarbetet sker inom Öresund- och Östersjöområdet, där vi genom interregionala och internationella organisationer, samarbeten och projekt arbetar med förbättringar och utveckling inom bland annat bland infrastruktur, hälso- och sjukvård, IT, turism och kultur.

För att skapa ökat internationellt intresse för Skåne har Region Skåne även ett representationskontor i Bryssel. Kontoret bevakar EU:s politik och tar tillvara Skånes intressen i viktiga frågor. Kontoret arbetar även för att öka kunskapen hos skånska aktörer om europeiska politiska processer.

USA och Kina

Region Skåne har även upprättat samarbetsavtal med länder som USA och Kina för kompetens- och kunskapsutbyten.

Regionstyrelsen beslutade i december 2012 om en strategi för Region Skånes samarbete med Kina. Syftet är att genom samarbete på politisk nivå med kinesiska regioner öppna dörrar för skånska företag och forskare, med möjlighet till kunskapsutbyten om miljöfrågor, hållbar utveckling och sjukvård.

Strategi för Region Skånes samarbete med Kina (pdf)

Region Skåne har tillsammans Region Hovedstaden och Region Sjælland ett samarbetsavtal med delstaten Massachusetts. Avtalet syftar till att underlätta forskningsutbyte och kontakter mellan företag i regionerna. Arbetet sker inom nätverket International Collaborative Industry Program, ICIP.

ICIP

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter