Internationellt samarbete

För att stärka utvecklingen i Skåne arbetar Region Skåne internationellt inom Öresunds- och Östersjöregionen och inom EU.

Det mest intensiva samarbetet sker inom Öresunds- och Östersjöområdet, där vi genom interregionala och internationella organisationer, samarbeten och projekt arbetar med förbättringar och utveckling inom bland annat bland infrastruktur, hälso- och sjukvård, IT, turism och kultur.

EU

Region Skåne har även ett representationskontor i Bryssel. Kontoret bevakar EU:s politik och tar tillvara Skånes intressen i viktiga frågor. Kontoret arbetar även för att öka kunskapen hos skånska aktörer om europeiska politiska processer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!