Statliga hiv/STI-medel

Folkhälsomyndigheten (FoHM) ansvarar för fördelning av statsbidrag för hivpreventivt arbete 2018 till regionala och lokala ideella organisationer. Region Skåne handlägger inte längre ansökningar inom detta område.

Regionala och kommunala frivilligorganisationer kan ansöka om medel för hivpreventivt arbetet från Folkhälsomyndigheten för insatser i Skåne. Sista ansökningsdag 2017 var 20 november.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Verksamhetsbidrag för hivprevention till regionala och lokala organisationer 2018 

Fördelning av medlen

Fördelningen av medlen grundar sig i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Nationell strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Utifrån den nationella hiv/STI-strategin finns det följande preventionsgrupper att rikta särskilda insatser till:

  • Migranter
  • Män som har sex med män
  • Personer med erfarenheter av sex mot ersättning
  • Personer som injicerar droger
  • Personer som lever med hiv och deras anhöriga
  • Unga och unga vuxna
  • Utlandsresenärer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter