folkliv, trummor, dans

Social investeringsfond

Region Skånes sociala investeringsfond ska, genom investeringar i förebyggande arbete och tidiga insatser, bryta negativa händelseförlopp i livet - särskilt hos barn och unga. 

Ansökan är öppen för såväl Region Skånes egna verksamheter som externa aktörer, såsom primärkommuner, ideella föreningar, institutioner och företag.

En förutsättning för att erhålla medel är att det finns en dokumenterad samverkan mellan verksamheten inom Region Skåne och den externa parten. Det krävs alltså minst två parter för att en ansökan ska prövas.

Ansökan

Inga ytterligare ansökningar tas emot i år.

För ytterligare information och ansökningsregler:

Social investeringsfond i Region Skåne (pdf, 431 kb)

Pågående projekt

 • NAD - Nätverk Aktivitet Delaktighet

  NAD är ett delprojekt i utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne. Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för etablering av flyktingar. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa.

  Projektet finansieras med medel från Europeiska flyktingfonden och medfinansieras av Region Skåne, Nätverk Social Ekonomi Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna i Kalmar Län, Kronoberg, Jönköpings län och Blekinge. 

  Hemsida: natverket.org

  Projektperiod: 2014-2016

 • Gabriel Klint

  Målet med projektet Gabriel Klint är att minska psykisk ohälsan bland unga, och ge dem hopp och livslust. Gabriel Klint vänder sig i första hand till unga i åldern 13-18 år. De når sin målgrupp främst via en hemsida  där unga kan byta erfarenheter och diskutera existentiella frågor.

  Runt den fiktiva personen Gabriel Klint bygger projektet ett helt paket med olika medier. Förutom hemsidan skapas också en videoserie som sändas via webben. Det finns även en bok om Gabriel Klint vilken också kommer att lanseras i paketet.

  Gabriel Klint är en fictionhistoria i Twilight-anda, om änglar som hjälper människor som tänker ta sina liv.

  Hemsida: www.gabrielklint.com eller Facebook

  Projektperiod: 2014-2017

 • Rullstolsakademin 2.0

  Med Rullstolsakademin 2.0 vill FIFH (Föreningen Idrott För Handikappade) skapa en rullstolsskola som ger teoretiska och praktiska kunskaper till deltagare så att de upplever högre funktionalitet, hanterbarhet och meningsfullhet i att bruka rullstolen i det dagliga livet.

  Projektperiod: 2014-2016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter