Samverkansmedel idéburen sektor

Region Skåne erbjuder möjligheten att söka samverkansmedel för lokala satsningar som kan bidra till en stärkt social hållbarhet och minskad ojämlikhet i hälsa i Skåne. Årets ansökan lägger särskilt stor vikt vid samverkan mellan idéburen och offentlig verksamhet.

De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor går under namnet Överenskommelsen Skåne och är unik i sitt slag och den första i Sverige.

Överenskommelsen Skåne

För att stimulera utvecklad lokal samverkan med idéburen sektor riktas medel till insatser som sker i samverkan mellan idéburna organisationer och kommun.

Medel att söka för 2017

Ansökningstiden för 2017 gick ut 1 februari. 

Region Skånes folkhälsoberedning handlägger och fattar därefter beslut om ansökan. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter