Samverkan med Skånes kommuner

Folkhälsoarbete bedrivs bäst om olika samhällsnivåer samverkar. Kommuner och regioner har olika ansvarsområden som kompletterar varandra i arbetet för en god och jämlik hälsa för befolkningen.   

Region Skåne prioriterar ett brett och ömsesidigt utvecklingsarbete med Skånes kommuner. Folkhälsoenkäten barn och unga, vilken används av många kommuner, är ett resultat av ett sådant samarbete.

Skånes Kommuner leder i samverkan med Region Skåne, ett nätverk för kommunernas folkhälsostrateger. Nätverket utgör en regional plattform för folkhälsa och social hållbarhet. Syftet är att skapa en gemensam mötesplats för erfarenhets- och idéutbyte, kunskapsuppbyggnad, diskussion kring gemensamma utmaningar och omvärldsbevakning.

Önskar du delta i nätverket, alternativt få ytterligare information om nätverkets arbete kan du kontakta Ingela Sjöberg på Skånes Kommuner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.