Samverkan med Skånes kommuner

Folkhälsoarbete bedrivs bäst om olika samhällsnivåer samverkar. Kommuner och regioner har olika ansvarsområden som kompletterar varandra i arbetet för en god och jämlik hälsa för befolkningen.   

Region Skåne prioriterar ett brett och ömsesidigt utvecklingsarbete med Skånes kommuner. Folkhälsoenkäten barn och unga, vilken används av många kommuner, är ett resultat av ett sådant samarbete.

Kommunförbundet Skåne leder i samverkan med Region Skåne, ett nätverk för kommunernas folkhälsostrateger. Nätverket utgör en regional plattform för folkhälsa och social hållbarhet. Syftet är att skapa en gemensam mötesplats för erfarenhets- och idéutbyte, kunskapsuppbyggnad, diskussion kring gemensamma utmaningar och omvärldsbevakning.

Önskar du delta i nätverket, alternativt få ytterligare information om nätverkets arbete kan du kontakta Ingela Sjöberg på Kommunförbundet Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter