Folkhälsoprofiler 2012 Socioekonomisk status

Folkhälsoprofilen visar resultat för centrala indikatorer från senaste folkhälsoundersökningen år 2012 för befolkningen i arbetsför ålder 18-64 år. Indikatorerna är indelade utifrån de elva nationella folkhälsomålen samt hälsoutfall.

Profilen för arbetslös/sjuk- eller aktivitetsersättning/långtidssjukskriven (blå linje) respektive profilen för arbetare (lila linje) indikerar ett bättre resultat än för tjänstemän (svart cirkel) om den blåa respektive lila linjen finns innanför den svarta cirkeln.

Däremot, om profilen för arbetslös/sjuk- eller aktivitetsersättning/långtidssjukskriven (blå linje) respektive profilen för arbetare (lila linje) finns utanför den svarta cirkeln indikeras ett sämre resultat än för tjänstemän (svart cirkel).

Vid tolkning bör beaktas att en skillnad mellan blå respektive lila linje och svart cirkel bör ses som en indikation på eventuell skillnad mellan tjänstemän, arbetare och arbetslös/sjuk- eller aktivitetsersättning/långtidssjukskriven, alltså inte i alla fall som en statistiskt säkerställd skillnad.

Socioekonomiskt spindeldiagram

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter