Folkhälsorapport Barn och föräldrar i Skåne

Syftet med Folkhälsorapport Barn och föräldrar i Skåne är att ge en aktuell bild av skånska barns och föräldrars livsvillkor och hälsa.

För att kunna arbeta systematiskt med hälsofrämjande insatser särskilt riktade mot barn fordras en god kunskap om hur vanliga olika typer av hälsorisker är samt hur de är fördelade i olika grupper i befolkningen. 

Rapporten är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om fördelningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen.

Du kan också själv göra egna analyser i vårt nya publika verktyg för folkhälsostatistik. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!