Folkhälsorapport Barn och föräldrar i Skåne

Syftet med Folkhälsorapport Barn och föräldrar i Skåne är att ge en aktuell bild av skånska barns och föräldrars livsvillkor och hälsa.

För att kunna arbeta systematiskt med hälsofrämjande insatser särskilt riktade mot barn fordras en god kunskap om hur vanliga olika typer av hälsorisker är samt hur de är fördelade i olika grupper i befolkningen. 

Rapporten är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om fördelningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen.

Du kan också själv göra egna analyser i vårt nya publika verktyg för folkhälsostatistik. 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter