Barnfamilj

Folkhälsorapporter

Region Skåne genomför återkommande tre stora undersökningar för att ta reda på hur skåningarna lever och mår.

Undersökningarna resulterar i följande rapporter:

  • Folkhälsorapport Barn och föräldrar i Skåne
  • Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne
  • Folkhälsorapport Skåne (18-80 år)

Undersökningarna riktar sig till olika åldersgrupper och täcker tillsammans in hela Skånes befolkning, ”från vaggan till graven”.

Rapporterna visar resultat på regional nivå i senaste undersökningen samt jämför med tidigare undersökningar. Även analyser av samband mellan två eller flera indikatorer ingår i dessa regionala rapporter, liksom koppling till forskning inom området.

Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik

Data från Region Skånes olika folkhälsoenkäter finns nu tillgänglig i en publik version av programmet QlikView. Här kan du få tillgång till folkhälsostatistik för flera olika grupper: vuxna, barn och unga, och barn och föräldrar.

Det ger stora möjligheter att göra unika jämförelser och skräddarsy analyser och beslutsunderlag. För att arbeta i applikationen krävs ingen inloggning. Programmet QlikView behöver inte heller vara installerat hos användaren. 

Skaderegistrering 

Region Skåne arbetar också systematiskt med skaderegistrering, eftersom skador är den vanligaste dödsorsaken bland barn, ungdomar och yngre vuxna. 

Region Skånes arbete med skaderegistrering sker via två olika system: total skaderegistrering i särskild modul i det Patientadministrativa stödet i Skåne (PASiS) samt trafikskaderegistrering i det nationella systemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Det senare regleras av ett övergripande samarbetsavtal mellan Region Skåne och Transportstyrelsen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter