Barnfamilj

Folkhälsorapporter

Region Skåne genomför regelbundet två olika folkhälsoenkäter riktade till den skånska befolkningen, Folkhälsoenkäten i Skåne och Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne.

Undersökningarna resulterar i följande rapporter:

Folkhälsoenkät Barn och Föräldrar har genomförts vid ett tillfälle, år 2013, och resulterade då i följande rapport.

Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de bäst behövs.

Folkhälsostatistik i Skåne via applikationen Qlikview

Region Skåne tillhandahåller folkhälsostatistik på regional och kommunal nivå som kommer från folkhälsoundersökningarna Vuxna i Skåne, Barn och unga i Skåne samt Barn och föräldrar i Skåne. Statistiken finns tillgänglig i applikationen Qlikview.

Applikationen ger stora möjligheter att göra unika jämförelser och skräddarsy analyser och beslutsunderlag. För att arbeta i applikationen krävs ingen inloggning. Programmet QlikView behöver inte heller vara installerat hos användaren. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.