Barnfamilj

Folkhälsorapporter

Region Skåne genomför återkommande tre stora undersökningar för att ta reda på hur skåningarna lever och mår.

Undersökningarna resulterar i följande rapporter:

  • Folkhälsorapport Barn och föräldrar i Skåne
  • Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne
  • Folkhälsorapport Vuxna i Skåne

Undersökningarna riktar sig till olika åldersgrupper och täcker tillsammans in hela Skånes befolkning, ”från vaggan till graven”.

Rapporterna visar resultat på regional nivå i senaste undersökningen samt jämför med tidigare undersökningar. Även analyser av samband mellan två eller flera indikatorer ingår i dessa regionala rapporter, liksom koppling till forskning inom området.

Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik

Data från Region Skånes olika folkhälsoenkäter finns nu tillgänglig i en publik version av programmet QlikView. Här kan du få tillgång till folkhälsostatistik för flera olika grupper: vuxna, barn och unga, och barn och föräldrar.

Det ger stora möjligheter att göra unika jämförelser och skräddarsy analyser och beslutsunderlag. För att arbeta i applikationen krävs ingen inloggning. Programmet QlikView behöver inte heller vara installerat hos användaren. 

Skaderegistrering 

Region Skåne arbetar också systematiskt med skaderegistrering, eftersom skador är den vanligaste dödsorsaken bland barn, ungdomar och yngre vuxna. 

Region Skånes arbete med skaderegistrering sker via två olika system: total skaderegistrering i särskild modul i det Patientadministrativa stödet i Skåne (PASiS) samt trafikskaderegistrering i det nationella systemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Det senare regleras av ett övergripande samarbetsavtal mellan Region Skåne och Transportstyrelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.