Synnerliga insatser för Skånes utveckling

Region Skånes pris synnerliga insatser för Skånes utveckling delas varje år ut vid Malmös näringslivsgala. Med priset uppmärksammas någon som gjort något utöver det vanliga för Skåne och skåningarna.

Prissumman är på 50 000 kronor och det är regionstyrelsen som utser vinnaren. 

Pristagare sedan starten:

2016 Mats Paulsson
2015 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
2014 Dan Olofsson
2013 Sven Landelius
2012 Colin Carlile
2011 Monika Yngvesson
2010 Margareta Nilsson
2009 Allan Larsson
2008 Hans Cavalli Björkman

Malmonaringslivsgala.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter