Synnerliga insatser för Skånes utveckling

Region Skånes pris synnerliga insatser för Skånes utveckling delas varje år ut vid Malmös näringslivsgala. Med priset uppmärksammas en person som gjort något utöver det vanliga för Skåne och skåningarna.

Prissumman är på 50 000 kronor och det är regionstyrelsen som utser vinnaren. 

Pristagare sedan starten:

 • 2018 Krinova Incubator & Science Park
 • 2017 Ideon Science Park
 • 2016 Mats Paulsson
 • 2015 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
 • 2014 Dan Olofsson
 • 2013 Sven Landelius
 • 2012 Colin Carlile
 • 2011 Monika Yngvesson
 • 2010 Margareta Nilsson
 • 2009 Allan Larsson
 • 2008 Hans Cavalli Björkman

Malmonaringslivsgala.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!