Skånes arkitekturpris - vinnare 2017

Vinnare av Skånes arkitekturpris 2017 blev Tullhusstranden i Simrishamn. Här berättar vinnarna mer om sin inspiration och tankarna kring projektet.

Arkitekt var Sydväst arkitektur och landskap, och byggherre Simrishamns kommun.

Niklas Bosrup, Sydväst arkitektur och landskap 

Var kommer din inspiration från?

– Från en analys av platsens förutsättningar – historia och verksamheter som finns och har funnits där. Sedan ställde vi oss frågan ”vad ska platsen kunna i framtiden?”.

Varför tror du att ni har lyckats så bra med projektet?

– Platsen hade en fantastisk inneboende potential som det handlade om att lyfta fram och förstärka. Vi försökte göra det genom att hitta en bra klang och ett poetiskt anslag i materialval och form. Vi ville få det att kännas som om anläggningen alltid funnits där. Projektet har också präglats av stor tillit mellan beställare, entreprenör och oss som landskapsarkitekter.

Hur skulle du säga att Tullhusstranden bidrar till den regionala utvecklingen?

– Projektet stärker den lokala särarten och skapar en mötesplats av hög kvalitet. På så vis kan även den mindre ortens offentliga rum utvecklas både för boende och besökare.

Henrik Olsson, samhällsbyggnads- och mätchef Simrishamns kommun

Vad gjorde att ni valde att satsa på arkitekturen i den utsträckning som ni gjort i detta projekt?

– Simrishamns kommun arbetar för att skapa attraktiva mötesplatser, där unga som gamla kan umgås. Tullhusstranden ligger nära hamnen och gågatan där mycket folk vistas sommartid, men även fina dagar under resten av året. Med arkitekternas hjälp har vi försökt skapa en attraktiv arkitektur som ökar intresset för platsen och till och med kan göra Tullhusen till en sevärdhet i sig. 

Vilken respons har ni fått från allmänheten?

– Jag är stolt att kunna säga att responsen har varit väldigt god. Det fanns visserligen kritiska röster i början, men sedan projektet färdigställdes har vi inte fått några klagomål. Däremot är det många simrishamnsbor som engagerar sig och till exempel tipsar om saker som behöver åtgärdas för att hålla Tullhusstranden fin. Det kan till exempel handla om att det i perioder har blåst in mycket tång från havet.

Hur skulle du säga att Tullhusstranden har bidragit till den regionala utvecklingen? 

– Attraktiva mötesplatser lockar folk från när och fjärran och Tullhusstranden är ett bevis på detta. Detta är en arkitektur som på ett självklart sätt fogar samman rum och ytor och lyfter sin omgivning. Tullhusstranden ger också möjlighet till eftermiddagssol och havsutsikt trots vårt östliga läge. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter