Skånes arkitekturpris

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne.

Vinnaren av Skånes arkitekturpris avslöjas den 21 november på evenemanget Kreativa Skåne.

Anmäl dig

Årets nominerade Skånes arkitekturpris 2019:

Bantorget i Lund
Arkitekt: Lunds kommun
Byggherre: Lunds kommun

Brf. Shiitake
Arkitekt: Hauschild+Siegel
Byggherre: Hauschild+Siegel

Hovdala Vandringscentrum
Arkitekt: Hässleholms kommun
Byggherre: Hässleholms kommun

Hästhagens Idrottshall och Nya Fågelbacksskolan
Arkitekt: Arkitektgruppen
Beställare: Malmö stad

Premierar god byggd miljö

Arkitektur är mer än hus och byggnader. Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation – både i dag och i framtiden.

Objekten ska vara belägna i Skåne och vi premierar företrädesvis objekt som har genomförts under de senaste åren.

Läs stadgarna för fullständiga urvalskriterier:

Prissumma: 50 000 kronor

Prissumman på 50 000 kronor tilldelas en eller flera pristagare, vars bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer tagit tillvara på platsens kvaliteter och utvecklat den skånska identiteten vidare.

Priset tilldelas den eller de som gestaltat den vinnande bebyggelsemiljön och delas tillsammans med ansvarig byggherre. Projekt som förstärker de mindre orternas attraktivitet prioriteras.

En jury föreslår en vinnare bland de inkomna nomineringarna och regionala utvecklingsnämnden beslutar sedan om vinnare av priset.

Tidigare pristagare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter