Region Skånes miljöpriser och miljöstipendier

Känner du någon som har visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet? Eller vars forskning inom miljö är av betydande vikt? Det är detta som våra miljöpriser premierar.

Priserna delades ut på eventet Kreativa Skåne 22 november.

Om priserna

Region Skånes miljöpris

Miljöpriset tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Prissumman uppgår till 2,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kronor.

Hederspris i miljö

Region Skånes hederspris delas ut till den som inom ramen för sin tjänst varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

Miljöstipendier

Region Skånes miljöstipendier ska i huvudsak stimulera kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken. Två stipendier delas ut som på 0,5 prisbasbelopp vardera.

Tidigare vinnare

 • Miljöpris 2018

  Region Skånes miljöpris

  Los Perros Urban Farming och Ett hem att trivas i.

  Los Perros Urban Farming belönades för sitt engagerade arbete med den ekologiska odlingen på två hektar i Västra Skrävlinge.

  Ett hem att trivas i förenar miljöfrågor, integration och hälsa. I studion arbetar nyanlända arkitekter och designers tillsammans med svenskar som står utanför arbetsmarknaden med inredning och återanvändning av gamla möbler.

  Hederspris miljö

  Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs AB.

  Genom stöd från näringslivet och staten har Magnus fått Höganäs AB att satsa på nya tekniker för förgasning av restmaterial från skogen för att minska utsläppen av växthusgaser från industrin.

  Miljöstipendier

  Wermlands nation i Lund och Henning Gillberg.

  Henning arbetar med initiativ som White Monday, motpolen till Black Friday och Repamera, en tjänst som lagar trasiga kläder.

  Wermlands nation i Lund är Sveriges första KRAV-certifierade studentförening och arbetar aktivt för ett mer miljövänligt och hållbart studentliv i Lund.

 • Miljöpris 2017

  Region Skånes miljöpris

  GRAM Malmö och Nyrups Naturhotell delar på årets pris.

  GRAM, som ligger i Malmö, beskriver sig som Sveriges första förpackningsfria matbutik och säljer livsmedel och hushållsprodukter i lösvikt.

  Nyrups Naturhotell finns i bokskogen i närheten av Höör och Skånes Djurpark och saknar el, centralvärme eller internetuppkoppling men har däremot sovyllehyddor och skogsduschar.

  Hederpris

  Rustan Nilsson, miljöpedagog på Sysav.

  Rustan får priset för att han lyckats skapa engagemang och intresse för miljö och klimat kopplat till avfall, konsumtion och livsstil.

  Miljöstipendium

  Josef Appell får Region Skånes miljöstipendium för att under många år visat stort engagemang för metoden konservationsjordbruk. Denna metod innebär plöjningsfri odling, direktsådd och mellangrödor i ett system där jorden aldrig ligger öppen.

  Röda Korset får Region Skånes miljöstipendium 2017 för att under flera år bedrivit en mycket populär cykelskola för vuxna i Malmö, ett initiativ som även spridit sig till övriga Skåne.

 • Miljöpris 2016

  Miljöpriset

  Per Modig för sitt förverkligande av sin dröm och vision om att odla ekologiska baljväxter i Skåne och Sverige. Genom satsningen har Per minskat på transporterna av baljväxter till Sverige samt ökat produktionen av ekologisk och nyttig mat.

  EkoBalans Fenix AB för sina lösningar för hållbar återvinning av fosfor och kväve. Ekobalans teknologier gör avfall till resurs genom att återcirkulera fosfor och kväve, vilket är mycket viktigt i ett framtida alltmer cirkulärt och fossilfritt samhälle.

  Miljöstipendier

  Emelie Svensson för sin idé att skapa en innovativ återvinningsmodell där spill av konstfiberpolyester ska bli en tillgång inom modebranschen och sluta kretsloppet i en bransch som i många år byggt på råvaruuttag med slit och släng.

  URBI för att de med sin verksamhet att utveckla biodling, skapa jobb och erbjuda närodlade, biodlingsrelaterade produkter förenar såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. De har en förmåga att genom deltagardriven pedagogik nå och engagera såväl ungdomar, personer med funktionsnedsättning som personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Hederspriset

  Till Daniel Åberg för sitt outtröttliga engagemang och driv att i Länsstyrelsen Skånes tjänst ständigt se möjligheterna att utveckla Kullaberg. Genom hållbarhetssatsningar, förbättrad tillgänglighet, utvecklade samarbeten med närings- och föreningsliv samt naturvårdsprojekt.

 • Miljöpris 2015

  Miljöpriset

  Miljöpriset 2015 gick till Malmöbaserade Rude Food – Sverige första matsvinncatering och en av världens första klimatpositiva restaurang. Verksamheten drivs som en ideell förening och grundades av Zeenath Hasan. Rude Food samlar in och tillagar mat som slängts från företag längs med hela värdekedjan. Maten säljs sedan till konsumenter till ett "vanligt" restaurangpris. Det överskott som skapas går till välgörande ändamål.

  Läs mer om Rude Food

  Hederspriset 

  Thomas Augustsson, Helsingborgs stad

  Region Skånes hederspris inom miljö gick till Thomas Augustsson, teknisk chef på Fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad. De senaste 15 åren har Fastighetsförvaltningen lyckats minska sin årliga energianvändning med cirka 45 procent, och jobbar hårt för att snart bli fossilfria.

  Miljöstipendium

  Klimatfestivalen Malmö

  Ett av miljöstipendierna gick till Klimatfestivalen i Malmö - ett nytt sätt att bemöta klimatfrågan. Genom kultur skapas engagemang och en positiv känsla av att det faktiskt går att göra något åt klimatförändringarna. Det handlar om att uppmärksamma klimatfrågan ur olika perspektiv och framförallt visa på de hållbara lösningar som finns, vilket ger energi och kraft till människor att fortsätta kampen för ett bättre klimat. 

  Karin Warlin

  Det andra miljöstipendiet gick till Karin Warlin, lärare på Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona. Karin har ett starkt engagemang för hållbar utveckling och har på eget initiativ spridit Earth Day, som infaller den 22 april, på skolan. De senaste åren har även andra skolor, affärer och bibliotek hakat på.

 • Miljöpris 2014

  Miljöpriset

  Tullstorpsåns ekonomiska förening

  Tullstorpsåns ekonomiska förening får dela på Region Skånes miljöpris 2014 för sitt arbete med att restaurera Tullstorpsån. Arbetet har präglats av ett lokalt engagemang från markägare och ett nyttjande av ekosystemtjänster för klimatanpassning, rekreation och en god boendemiljö. Därmed bidrar restaureringen av ån till en hållbar förvaltning av en viktig naturresurs samt till att uppfylla regionala och nationella miljömål.

  Tullstorpsåprojektet

  Cykelköket Malmö

  Cykelköket i Malmö får dela på Region Skånes miljöpris 2014 för att man som första plats i landet kombinerar återvinning, reparation och återanvändande av cyklar med volontärarbete, gratis utbildning och tillgänglighet för alla. Genom lärande och minskad nykonsumtion bidrar därför Cykelköket aktivt till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.

  Cykelköket Malmö

  Hederspriset

  Charlotte Lindström, kommunekolog

  Region Skånes hederspris 2014 tilldelas Charlotte Lindström, kommunekolog i Tomelilla kommun, för ett outtröttligt engagemang för vatten- och naturvård och ett intensivt arbete för att få till stånd konkreta åtgärder i naturmiljön. Charlotte är pragmatisk och förstår värdet i att arbeta utifrån det lokala perspektivet, vilket är avgörande för en hållbar förvaltning av vår natur.

  Miljöstipendium

  Hållbara Hardeberga

  Region Skånes miljöstipendium 2014 tilldelas "Hållbara Hardeberga", ett samarbete mellan Lunds Waldorfsskola, Råby biogrönt och odlingskooperativet Concrete farming. Parterna har på skolans mark odlat ekologisk mat som använts i skolköket. Odlingarna har även fungerat som ett pedagogiskt verktyg för eleverna genom att visa på aktiv handling och lärande om hållbar utveckling.

 • Tidigare vinnare

  2013

  Miljöpriset: Sven Norup, Norups gård Knislinge

  Sven Norup har utvecklat småskalighet och gårdsorienterade produktionsanläggningar för biogas samt varit initiativtagande till att använda förnybar och förestrad rapsolja (RME) som drivmedel. Dessutom har Sven utvecklat en pilotanläggning för att rena vatten med hjälp av alger, samt arbetat med torrötning av alger för biogas.

  Miljöpriset: Magnus Nyman, Mobile Organic Piggery (MOP)

  Mobile Organic Piggery (MOP), är ett rullande grishus med tillhörande hage, vattentank och foderbehållare driven av solceller som ger grisarna det tillskott av näring som gräset inte kan förse dem med. 

  Hederspriset: Per Lundgren, elbilsexpert på Öresundskraft

  Per Lundgren tilldelades hederspriset i miljö för sin entusiasm och driv för att utveckla marknaden för elfordon.

  Miljöstipendium:Askungarnas förskola för barn 1-6 i Ask, Svalövs kommun

  Askungarnas förskola har med gemensamma krafter av föräldrar och personal lyckats bli KRAV-certifierad. Förskolan arbetar mycket aktivt för att barnen tidigt ska lära sig förstå värdet och vikten av miljömedvetenhet.

  Miljöstipendium: Theo Bodin, doktorand i arbets- och miljömedicin

  Theo Bodin har publicerat en uppmärksammad artikel om kopplingen mellan vägbuller och högt blodtryck som fått stor internationell spridning. Han kommer fortsättningsvis att utforska hälsoeffekterna av buller och sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och psykisk sjukdom. 

  2012

  Miljöpriset: Fredrika Gullfot, Simris Alg AB

  Fredrika Gullfot är grundaren till Simris Alg AB, ett innovativt företag som bland annat odlar mikroalger för att tillverka hälsokost. Dessutom drivs ett projekt med bland annat mikroalger som alternativa bränslen. Fredrikas skapelse kan komma att minska koldioxidutsläppen och bidra till ett fossilbränslefritt Skåne.

  Hederspriset: Sten Björk

  Sten Björk har arbetat med miljö i många år med helhetsperspektivet som ledstjärna, från kommunal nivå till hela Östersjöregionen. Sten är en eldsjäl som har engagerat sig stort i bland annat biogas- och havsmiljöfrågor. 

  Miljöstipendium:

  Ida Hein Olsson och Samuel Thelaus

  Ida Hein Olsson och Samuel Thelaus har visat ett ovanligt stort engagemang och gediget intresse för att arbeta med miljöfrågor, och har på eget initiativ utarbetat och genomfört miljöprojekt.

  Johan Ljungqvist

  Johan Ljungqvist har visat på stort engagemang genom sitt oförtröttliga och till stora delar ideella arbete med att etablera miljömässigt hållbara, landbaserade system för odling av fisk och skaldjur i Skåne.

  2011

  Miljöpriset: Jenny Berger, grundare Big Hair Mama

  Big Hair Mama har på kort tid etablerat sig i Skånes största stad och blivit en populär salong som medvetandegör de skador som kemisk hårvård innebär. Kan vi få fler att använda ekologiska hårdvårdprodukter så är vi ytterligare ett steg närmre en mer hållbar utveckling.

  Hederspriset: Klas Nyberg, Miljöverkstaden Helsingborg stad

  Klas Nyberg får hederspris för att han har varit en drivande person i verksamheten Miljöverkstaden i Helsingborg sedan 1989. Han har också haft stor pedagogisk betydelse för miljö- och klimatmedvetenheten bland skolelever i hela Skåne.

  Miljöstipendium: 

  Kiran Maini Gerhardsson, arkitekt och illustratör med bas i Lund

  Kiran Maini Gerhardsson står bakom kataloghuset Villa Trift 3.0, Sveriges första miljöklassade bostadshus.

  Patrik Olsson, doktorand i kulturgeografi vid Lunds universitet

  Patrik är aktuell med boken "Alléhandboken om alléernas natur- och kulturvärden" och arbetar för att sprida kunskap om Skånes alléer både nationellt och internationellt. 

  2010

  Miljöpriset: 

  Mikael Kristersson, frilansande naturfilmare

  Välkänd naturfilmare med ett brinnande intresse för biologisk mångfald. Har producerat en film om skärfläckor och engagerar sig mycket för deras häckningsframgångar vid Landgrens holme. 

  Emil Jensen, Frilansande artist

  Emil Jensen har ett stort engagemang för miljöfrågor och mänskliga rättigheter samt förmågan att förmedla detta till en yngre målgrupp.

  Hederpriset: Sven-Erik Magnusson, Kristianstads Biosfärskontor

  Sven-Erik Magnusson har framgångsrikt lett arbetet i Kristianstad för att få till stånd ett biosfärområde. Detta har lyckats och under 2010 färdigställs nu ett Naturum i Helge å.

  Miljöstipendium:

  Ebba Malmqvist, Lunds universitet

  Ebba Malmqvist tilldelas stipendium för att underlätta hennes resor inom forskningsområdet barns hälsa kopplat till luftföroreningar.

  Sven Heibel och Oleg Iztumenko

  Stipendium tilldelas Sven och Oleg för att de har skapat "Wake Up Call", en organisation som arbetar för att engagera unga, både i och utanför Sverige, att arbeta med hållbar utveckling. Stipendiet kommer att finansiera en resa till COP16. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter