• Vinnare av Region Skånes miljöpriser och stipendier 2019. Foto: Peter Malmqvist

Region Skånes miljöpriser och miljöstipendier

Känner du någon som har visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet? Eller vars forskning inom miljö är av betydande vikt? Det är detta som våra miljöpriser premierar.

Under översyn av riktlinjerna till Region Skånes stipendier och priser inom miljö och design samt Skånes arkitekturpris är ansökningsperioden och utdelningen under evenemanget Kreativa Skåne tillfälligt pausat under 2021.

Om priserna

Region Skånes miljöpris

Miljöpriset tilldelas den/de som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Prissumman uppgår till 2,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2019 är 46 500 kronor.

Hederspris i miljö

Region Skånes hederspris delas ut till den som inom ramen för sin tjänst varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

Miljöstipendier

Region Skånes miljöstipendier ska i huvudsak stimulera kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken. Två stipendier delas ut som på 0,5 prisbasbelopp vardera.

Tidigare vinnare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!