Region Skånes kulturpalett

Region Skånes kulturpalett är ett vandringspris som premierar en verksamhet eller en del av en sådan, som med framgång utvecklat kultur för, med, av barn och unga. Kulturnämnden vill genom kulturpaletten öka kunskapen om och betydelsen av kulturutveckling när det gäller barn och unga.

För att ge pristagaren möjlighet att utveckla och sprida kunskap och erfarenhet om den premierade verksamheten tilldelas mottagaren utöver vandringspriset också en prissumma. För år 2019 är prissumman 100 000 kronor.

Vandringspris

Region Skånes kulturpalett är ett vandringspris i form av skulpturen Häpnad. Skulpturen är framtagen av Staffan och Enid Björklund, på uppdrag av Region Skåne.

Kulturpaletten delas ut en gång om året av Region Skånes kulturnämnd. Prisutdelningen av 2019 års pris är den 18 oktober 2019.

En referensgrupp bereder förslag till mottagare inför kulturnämndens beslut. I referensgruppen ingår utvecklare från Region Skånes kulturförvaltning och kultursamordnare som arbetar med barn och unga i skånska kommuner. Uppdraget i referensgruppen är ettårigt.

Referensgrupp för 2019

Paula Brante, ungdomskulturutvecklare, Sjöbo kommun
Catarina Månsson, enhetschef för bibliotek och kulturarv, Bjuv kommun
Lisa Sjölin, kultursamordnare, Tomelilla kommun
Tove Eriksson, utvecklare bibliotek, Region Skåne
Jan Stenfell, vik. utvecklare bild och form, Region Skåne
Camilla Sjöstrand, utvecklare barn och unga, Region Skåne (sammankallande)

Tidigare pristagare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter