Region Skånes kulturpalett

Region Skånes kulturpalett är ett vandringspris som premierar en verksamhet eller en del av en sådan, som med framgång utvecklat kultur för, med, av barn och unga. Kulturnämnden vill genom kulturpaletten öka kunskapen om och betydelsen av kulturutveckling när det gäller barn och unga.

För att ge pristagaren möjlighet att utveckla och sprida kunskap och erfarenhet om den premierade verksamheten tilldelas mottagaren utöver vandringspriset också en prissumma. För år 2018 är prissumman 100 000 kronor.

Vandringspris

Region Skånes kulturpalett är ett vandringspris i form av skulpturen Häpnad. Skulpturen är framtagen av Staffan och Enid Björklund, på uppdrag av Region Skåne.

Kulturpaletten delas ut en gång om året av Region Skånes kulturnämnd. Prisutdelningen var den 29 november 2018.

En referensgrupp bereder förslag till mottagare inför kulturnämndens beslut. I referensgruppen ingår utvecklare från Region Skånes kulturförvaltning och kultursamordnare som arbetar med barn och unga i skånska kommuner. Uppdraget i referensgruppen är ettårigt.

Referensgrupp för 2018

Murat Saglamoglu, kulturutvecklare, Landskrona
Lotta Andgren, kulturutvecklare, Klippan
Maria Hörman Sällberg, utvecklingssekreterare, Malmö
Robert Karlsson, utvecklare dans, Region Skåne
Paola Ciliberto, utvecklare film, Region Skåne
Camilla Sjöstrand, utvecklare barn och unga, Region Skåne (sammankallande)

Tidigare pristagare

 • 2018 Teater 23

  Teater 23 består av 13 medlemmar och tre anställda. På bilden från vänster: Björn Löfgren, Désirée Holmberg, Gunilla Andersson, Mario Castro Sepulveda, Iben West, Helena Cedrins. Foto: Michael Fredman

  Region Skånes kulturpalett 2018 går till Teater 23 en förkämpe för alla barns rätt till stora teaterupplevelser och stunder av förundran.

  Årets mottagare av Region Skånes kulturpalett skapar, finstämt och finurligt, mångfacetterade berättelser och magiska världar för barn och unga.

  Med mod, lyhördhet och respekt engagerar gruppen barn och unga i hela Skåne, oavsett deras individuella förutsättningar, med nyskriven dramatik och musik på hög konstnärlig nivå.

 • 2017 Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn

  Ewa Kristensson, Anna-Carin Uggla och Sylvia Carlsdotter från Simrishamns kommun fick ta emot Region Skånes kulturpalett 2017 vid utdelningen i Malmö den 29 november. Foto: Henrik Lundström

  Region Skånes kulturpalett 2017 går till Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn som låter barns och ungas rättigheter leda verksamheten framåt.

  Med tillit till kulturens kraft arbetar årets mottagare av kulturpaletten för att göra konst och kultur till en självklar del i det enskilda barnets liv. De har med framgång låtit kulturskola och kulturgaranti samspela och har blivit en förebild för många.

  På bilden: Ewa Kristensson, Anna-Carin Uggla och Sylvia Carlsdotter från Simrishamns kommun fick ta emot Region Skånes kulturpalett 2017 vid utdelningen i Malmö den 29 november. Foto: Henrik Lundström

  Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn

 • 2016 Kulturhuset Barbacka

  Kulturhuset Barbacka får Region Skånes kulturpalett 2016.

  Region Skånes kulturpalett 2016 går till en verksamhet med ett ständigt närvarande barnperspektiv. Genom ett professionellt tilltal i ögonhöjd utvecklar man tillsammans med barn, unga och unga vuxna ett generöst kulturhus, på skoltid, lov, helger och kvällar.
  Här finns upplevelser, inspiration och eget skapande – för de allra minsta och nybörjarna, för de utforskande – och för alla dem som verkligen vill pröva sina vingar.

  Region Skånes kulturpalett 2016 tilldelas Kulturhuset Barbacka som erbjuder kreativa verktyg, stöd och tillgång till nya världar.

  Kulturhuset Barbacka

 • 2015 Clownronden

  Region Skånes kulturpalett 2015 gick till Clownronden. Foto: Kennet Ruona

  Region Skånes kulturpalett 2015 går till Clownronden som i mötet med unga på Skånes barnkliniker outtröttligt bejakar livskraft och närhet.
  Med lyhördhet och fingertoppskänsla utgår clownerna från barnets situation och känslor och öppnar nya vägar för kommunikation – också för personalen och anhöriga.
  Magiska ögonblick uppstår när barnets tillit, glädje och egen gnista väcks.

  Clownronden

 • 2014 Drömmarnas Hus

  Lotta Lundgren och Liza Fry med höstträd i bakgrunden

  Region Skånes Kulturpalett 2014 tilldelas Drömmarnas Hus, som med ett starkt socialt engagemang tar sig an barns och ungas delaktighet och kreativitet.

  Under många år har denna kraftkälla för barn- och ungkultur visat prov på sin förmåga att med konstnärliga och pedagogiska processer ge nya generationer verktyg att uttrycka sina tankar och erfarenheter.

  Med sin tilltro till unga människors skaparkraft och med lyhördhet för deras behov visar Drömmarnas Hus på nya vägar för barn- och ungdomskulturen i Skåne.

  Drömmarnas hus webbplats

 • 2013 Teater Sagohuset

  Stefan Hansen, Margareta Larson, Lina Bertilsson och Ilkka Häikiö på rad. Region Skånes kulturpalett hyllar en veteran inom skånsk barnteater, som i mötet med tusentals barn i Skåne, Sverige och världen gestaltar det enkla och det svåra med största respekt och kunskap.

  Konsten att leka fram en berättelse. Tron på scenkonstens kraft är orubblig, liksom engagemanget för utsatta grupper i samhället.

  Region Skånes kulturpalett 2013 går till Teater Sagohuset för deras unika förmåga att med teaterns olika uttrycksmedel gestalta myter och berättelser för alla åldrar, med mod, humor och ömsinthet.

  Teater Sagohusets webbplats

 • 2012 Dansstationen

  Peter Sunesson, Lars Eidevall och Christel Molin från Skånes dansstation. Region Skåne premierar Dansstationen som med absolut gehör för barn och unga skapar världar där kropp och rörelse, tanke och känsla blir till mångfacetterade föreställningar och upplevelser.

  Med mod, nyfikenhet och idérikedom utmanas dansen till nya uttrycksformer och möten med en ung publik.

  Region Skånes kulturpalett 2012 går till Dansstationen för ett experimentellt och synnerligen fruktbart samspel mellan Turnékompaniet, gästspelsscenen och dansfestivalen Salto!

  Dansstationens webbplats

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter