Region Skånes kulturpalett

Region Skånes kulturpalett är ett vandringspris som premierar en verksamhet eller en del av en sådan, som med framgång utvecklat kultur för, med, av barn och unga. Kulturnämnden vill genom kulturpaletten öka kunskapen om och betydelsen av kulturutveckling när det gäller barn och unga.

Under 2020 görs en översyn av Region Skånes priser i samband med att en ny kulturplan ska ut på remiss och därefter beslutas politiskt, i Region Skånes kulturnämnd och i regionfullmäktige.

Den nya kulturplanen ska gälla från 2021. Priserna kommer att knytas tydligare till utvecklingsområden i den nya kulturplanen

Med anledning av översynen kommer Region Skånes kulturpalett inte delas ut 2020.

Tidigare pristagare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter