• Wanås Konsts personal på konstverket Pyramide av Poul Gernes. Foto: Wanås Konst

 • Teater 23 består av 13 medlemmar och tre anställda. På bilden från vänster: Björn Löfgren, Désirée Holmberg, Gunilla Andersson, Mario Castro Sepulveda, Iben West, Helena Cedrins. Foto: Michael Fredman

 • Ewa Kristensson, Anna-Carin Uggla och Sylvia Carlsdotter från Simrishamns kommun fick ta emot Region Skånes kulturpalett 2017 vid utdelningen i Malmö den 29 november. Foto: Henrik Lundström

Region Skånes kulturpalett 2012-2019

Åren 2012 till 2019 var Region Skånes kulturpalett ett vandringspris som premierade en verksamhet eller en del av en sådan, som med framgång utvecklat kultur för, med, av barn och unga.

Region Skånes kulturpalett instiftades 2012 som ett pris som skulle premiera och stimulera kulturutveckling för, med och av barn och unga. Kulturpaletten gick till en verksamhet/organisation inom kulturområdet i Skåne som med framgång utvecklat sin kulturverksamhet eller delar av verksamheten för målgruppen barn och unga.

En referensgrupp, bestående av kultutvecklare från förvaltningen samt kommunala kulturtjänstemän, beredde förslag på mottagare inför kulturnämndens beslut. Referensgruppens medlemmar byttes ut varje år.

Tidigare pristagare

 • Wanås Konsts personal på konstverket Pyramide av Poul Gernes. Foto: Wanås Konst

  Region Skånes kulturpalett 2019 går till Wanås Konst. En verksamhet som med utgångspunkt i samtidskonst av högsta kvalitet inspirerar och utmanar barn och unga i hela Skåne. I ett lustfyllt lärande möts unga och konstnärer från hela världen – utifrån visionen att alla ska ha tillgång till konsten, oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariation.

  Den konst som produceras och förmedlas i nordöstra Skåne vill påverka och förändra. Wanås Konst öppnar dörrar till konsten och skapar nya kreativa världar, tillsammans med barn och unga.

 • Teater 23 består av 13 medlemmar och tre anställda. På bilden från vänster: Björn Löfgren, Désirée Holmberg, Gunilla Andersson, Mario Castro Sepulveda, Iben West, Helena Cedrins. Foto: Michael Fredman

  Region Skånes kulturpalett 2018 går till Teater 23 en förkämpe för alla barns rätt till stora teaterupplevelser och stunder av förundran.

  Årets mottagare av Region Skånes kulturpalett skapar, finstämt och finurligt, mångfacetterade berättelser och magiska världar för barn och unga.

  Med mod, lyhördhet och respekt engagerar gruppen barn och unga i hela Skåne, oavsett deras individuella förutsättningar, med nyskriven dramatik och musik på hög konstnärlig nivå.

 • Ewa Kristensson, Anna-Carin Uggla och Sylvia Carlsdotter från Simrishamns kommun fick ta emot Region Skånes kulturpalett 2017 vid utdelningen i Malmö den 29 november. Foto: Henrik Lundström

  Region Skånes kulturpalett 2017 går till Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn som låter barns och ungas rättigheter leda verksamheten framåt.

  Med tillit till kulturens kraft arbetar årets mottagare av kulturpaletten för att göra konst och kultur till en självklar del i det enskilda barnets liv. De har med framgång låtit kulturskola och kulturgaranti samspela och har blivit en förebild för många.

  På bilden: Ewa Kristensson, Anna-Carin Uggla och Sylvia Carlsdotter från Simrishamns kommun. Foto: Henrik Lundström

 • Kulturhuset Barbacka får Region Skånes kulturpalett 2016.

  Region Skånes kulturpalett 2016 går till en verksamhet med ett ständigt närvarande barnperspektiv. Genom ett professionellt tilltal i ögonhöjd utvecklar man tillsammans med barn, unga och unga vuxna ett generöst kulturhus, på skoltid, lov, helger och kvällar.
  Här finns upplevelser, inspiration och eget skapande – för de allra minsta och nybörjarna, för de utforskande – och för alla dem som verkligen vill pröva sina vingar.

  Region Skånes kulturpalett 2016 tilldelas Kulturhuset Barbacka som erbjuder kreativa verktyg, stöd och tillgång till nya världar.

  Kulturhuset Barbacka

 • Region Skånes kulturpalett 2015 gick till Clownronden. Foto: Kennet Ruona

  Region Skånes kulturpalett 2015 går till Clownronden som i mötet med unga på Skånes barnkliniker outtröttligt bejakar livskraft och närhet.
  Med lyhördhet och fingertoppskänsla utgår clownerna från barnets situation och känslor och öppnar nya vägar för kommunikation – också för personalen och anhöriga.
  Magiska ögonblick uppstår när barnets tillit, glädje och egen gnista väcks.

  Clownronden

 • Lotta Lundgren och Liza Fry med höstträd i bakgrunden

  Region Skånes Kulturpalett 2014 tilldelas Drömmarnas Hus, som med ett starkt socialt engagemang tar sig an barns och ungas delaktighet och kreativitet.

  Under många år har denna kraftkälla för barn- och ungkultur visat prov på sin förmåga att med konstnärliga och pedagogiska processer ge nya generationer verktyg att uttrycka sina tankar och erfarenheter.

  Med sin tilltro till unga människors skaparkraft och med lyhördhet för deras behov visar Drömmarnas Hus på nya vägar för barn- och ungdomskulturen i Skåne.

  Drömmarnas hus webbplats

 • Stefan Hansen, Margareta Larson, Lina Bertilsson och Ilkka Häikiö på rad. Region Skånes kulturpalett hyllar en veteran inom skånsk barnteater, som i mötet med tusentals barn i Skåne, Sverige och världen gestaltar det enkla och det svåra med största respekt och kunskap.

  Konsten att leka fram en berättelse. Tron på scenkonstens kraft är orubblig, liksom engagemanget för utsatta grupper i samhället.

  Region Skånes kulturpalett 2013 går till Teater Sagohuset för deras unika förmåga att med teaterns olika uttrycksmedel gestalta myter och berättelser för alla åldrar, med mod, humor och ömsinthet.

  Teater Sagohusets webbplats

 • Peter Sunesson, Lars Eidevall och Christel Molin från Skånes dansstation. Region Skåne premierar Dansstationen som med absolut gehör för barn och unga skapar världar där kropp och rörelse, tanke och känsla blir till mångfacetterade föreställningar och upplevelser.

  Med mod, nyfikenhet och idérikedom utmanas dansen till nya uttrycksformer och möten med en ung publik.

  Region Skånes kulturpalett 2012 går till Dansstationen för ett experimentellt och synnerligen fruktbart samspel mellan Turnékompaniet, gästspelsscenen och dansfestivalen Salto!

  Dansstationens webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.