• Den ideella föreningen MuralCentralen i Malmö består av konstnärerna Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg. Foto: Peter Wiren

Kollektiva konstprojekt som skapar lösningar

Den ideella föreningen MuralCentralen i Malmö består av konstnärerna Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg. Huvudsakligen driver de kollektiva konstprojekt – med samarbete och delaktighet som en tydlig linje. De gör även workshops och föreläsningar på skolor och skapar offentliga konstverk, både var och en för sig och ihop.

– Vi började jobba tillsammans för tio år sedan i ett projekt på Seved och arbetade sedan vidare med ett eget projekt på Kroksbäck och Djupadal – två närbelägna men socioekonomiskt väldigt olika områden. Vårt projekt syftade till möten – genom ett konstprojekt fick elever från de båda skolorna komma till varandra, arbeta och även äta lunch tillsammans, berättar Björn Carnemalm.

Det kreativa arbetet mynnade ut i kollektiva muralmålningar och detta gav namnet till föreningen – MuralCentralen. Med finansiering från fastighetsbolaget MKB, olika fonder och stiftelser kunde de fortsätta med projekten. På fem år skapade fyra kullar fjärdeklassare lika många målningar på en husvägg belägen mitt emellan skolorna.

– Flera metoder vi arbetar med har sitt ursprung i det projektet. Vi skapar projekt där alla deltagare känner sig viktiga och inte känner att de konkurrerar med varandra. Detta gäller både i det kreativa arbetet och med de färdiga verken som vi sätter samman till kollektiva konstverk. Vi gör det här tillsammans och alla pusselbitar behövs, säger Ingrid Sandsborg.

Under åren har de genomfört projekt på många skolor, inte bara i Malmö, och även samarbetat med konstinstitutioner – de är bland annat med i barnsatsningar på Kivik Art Center. Till handbolls-EM vintern 2019-20 samarbetade de med Event Skåne och Moderna Museet. Där träffade de 300 barn ifrån Kristianstad, Lund, Ystad och Malmö och tillsammans med dem skapade ett kollektivt konstverk där sport och konst möttes.

– När pandemin slog till kom den som en chock, som för alla. Möten ställdes in, projekt sköts fram. Det var helt tomt i kalendern ett par månader. Snart insåg dock olika aktörer att det fanns ett ännu större behov av aktiviteter för barn än vanligt – då ännu fler skulle vara kvar i stan. Vi blev kontaktade av stiftelsen Momentum Malmö som drivs av bostadsbolagen MKB och Trianon.

MuralCentralen hade under fyra tidigare somrar drivit ”Konstsommar” – kreativa workshops för sommarlediga barn i utsatta områden. Projektet syftar till att inget barn ska komma tillbaka efter sommarlovet utan att ha något att berätta. Våren 2020 värvade Momentum ”Konstsommar” och verksamheten flyttade till deras upptagningsområden: Rosengård och Lindängen.

– I och med pandemin fick arbetet läggas upp på ett annorlunda sätt. Vi arbetade i luftiga lokaler och med ett tak för antal deltagare. Trots pandemin fick vi ändå många besökare varav flertalet var återkommande. Eftersom resor och andra aktiviteter var inställda var familjer glada att barnen hade något att göra.

Trots pandemin har de olika projekten rullat på. Under 2020-21 har MuralCentralen bland annat byggt om ett klassrum på Stapelbäddsskolan till ett varv, där 500 elever skapat modellbåtar. De har förvandlat en tråkig brandtrappa till ett street art-konstverk tillsammans med Kommunikationsskolan och genomförde 2021 ”Konstsommar” på Rosengård och Lindängen.

– Vi gjorde även ett stort uppdrag för Tomelilla kommun. Deras kulturgaranti brukar gå till scenkonst men det fungerade inte under pandemin så vi blev tillfrågade. Tanken var att vi skulle göra workshops på plats i klassrummen, för alla Tomelillas årskurs 1, 2, 4 och 6 – totalt 500 barn. Men med tre dagars varsel fick vi reda på att vi skulle göra digitala workshops i stället.

MuralCentralen packade ihop kit med collage-material med bilder klippta ur återvunna böcker, levererade dem till skolorna och höll sedan Teams-föreläsningar där barnen arbetade med sitt material och skapade nya djurarter.

– Först tänkte vi, hur ska det här gå, en farbror på en skärm… men barnen är ju så vana vid skärmar. De satt där i grupper i bänkarna, gick fram till webbkameran och visade upp sina verk. Det gick förvånansvärt bra och det kändes viktigt att inte ställa in alltihop utan att barnen ändå fick träffa konstnärer och få utlopp för kreativitet.

Ett av MuralCentralens stora projekt under pandemin, ”Multiplera”, riktade sig till en annan målgrupp. I utlysningen ”Corona Respons” efterlyste Svenska Postkodsstiftelsen projekt som kunde lindra konsekvenserna av pandemin hos utsatta grupper.

– Vi ville visa att man kan göra något tillsammans och skapa gemenskap, trots att man inte fick mötas fysiskt.

De skapade ett kollektivt konstprojekt i Malmö för äldre personer och människor med funktionsvariationer som blivit isolerade på grund av pandemin. Tack vare sina nätverk hittade de deltagarna – sammanlagt 100 personer – som alla skulle skapa varsin kanin av lera med slutmålet att de skulle visas som ett kollektivt konstverk.

MuralCentralen satte ihop konstkassar med lera, verktyg och instruktioner, körde ut kassarna, ställde dem utanför dörren för corona-säkrade överlämningar. Parallellt involverade de sina konstnärskollegor och skapade en telefonlinje dit deltagarna kunde ringa för att få hjälp.

– Det blev ett helt fantastiskt projekt som fick ett eget liv. Människor skapade egna lösningar. Har man varit instängd i fyra månader och bara kan ses på telefon så tryter samtalsämnena till slut. En del seniorer skapade, via zoom, med barn och barnbarn och varsin bit lera.

När alla var klara med sina alster – sammanlagt 180 stycken – ställdes dessa ut i Kungsparken dit alla som deltagit bjöds in att komma med sina familjer. Efter utställningen fick kaninerna flytta in i Slottsträdgården där leran så småningom blev näring till jorden i odlingarna.

– Vi vet av erfarenhet att det kan vara svårt att få med äldre: ”inte ska väl jag”. Att detta blev en så stor framgång tror vi beror på att alla längtade efter gemenskap och en känsla av sammanhang och vi kunde möjliggöra detta. Det var fantastiskt att engagera så många och att få vara med när de stolt visade upp sina kaniner för anhöriga, avslutar de.

Skribent: Caroline Alesmark

Bakgrund

MuralCentralen är en av tre verksamheter som är nominerad till Region Skånes Kulturpalett. Priset är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2021 lyfts utvecklingsområdet Delaktighet och medskapande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.