• Hemkodat är en av verksamheterna som Gamlegårdens bibliotek arrangerat i sin After School-verksamhet. Foto: Sarah Granholm

After school har utvecklat biblioteket som mötesplats

Åtgärder för att skapa en tryggare miljö på området Gamlegården i Kristianstad har pågått i flera år. Gamlegårdens bibliotek är en av de samhällsinstanser där insatser gjorts och nya planeras – bland annat After School med kulturaktiviteter och eftermiddagar där biblioteket enbart är barnens. Efter att stadsdelen nyligen hamnade i centrum för diskussion om skjutningar i utsatta områden är det förebyggande arbetet extra viktigt.

– Första fröet till After School såddes 2018 när personal från biblioteken och från kulturhuset Barbacka arbetade med tjänstedesign-projektet ”Mer för fler” som drivs av Statens Kommuner och regioner, SKR. Målet är att nå fler i socioekonomiskt utsatta som inte tar del av utbudet på kulturskolor och liknande, berättar Sarah Granholm, projektledare på kansliet för kultur och fritid i Kristianstads kommun.

Mer för fler-gruppen i Kristianstad valde att undersöka hur de kunde nå fler barn i området Gamlegården och skapa trygga sammanhang där barnen kan delta i organiserade kulturaktiviteter. Ett av förslagen var att arbeta med biblioteket som utökad mötesplats, och ur detta växte projektet After School fram 2019.

– Gamlegården är ett socioekonomiskt svagt område med många invånare med utländsk bakgrund, lägre inkomstmöjligheter och lägre utbildningsnivåer. Vi vet att det kan finnas många hinder för barn och unga på området att delta i organiserade aktiviteter på sin fritid. Vi vill arbeta för att minska det mellanrummet.

Lösningsförslaget var att skapa en kostnadsfri verksamhet för målgruppen barn mellan 9 och 12 år som skulle vara enkel att delta i och parallellt skapa nya mötesplatser. Samtidigt vill projektet undersöka vilka arbetssätt som fungerar för att nå fler barn och ungdomar på kulturområdet.

– After School började sent på hösten 2019. Det är en satsning vi varit flexibla och ihärdiga med och som utvecklats över tid. Vi började med eftermiddagsaktiviteter på Gamlegården en gång i veckan och nu har vi fyra eftermiddagar i veckan – två här och två på biblioteket i centrum. Det är även något vi ska starta på fler bibliotek.

När det gäller att nå ut till familjerna på området har projektpersonalen arbetat mycket med muntlig information – att bara dela ut en flyer eller sätta upp en poster räcker inte. Det har varit extra viktigt att bygga upp förtroende för verksamheten på området och skapa social hållbarhet.

– Vi har bland annat haft pop-up på områdets skolor där barnen ibland fått prova på en aktivitet på rasten, besökt SFI-verksamheter och pratat med föräldrar, och även haft hjälp av två projektanställda killar som bor i området och har arabiska och somaliska språkkunskaper.

After School handlar om att skapa ingångar till kultur, att visa vad som finns att göra. Barnen får prova på olika kulturformer – bild, litteratur, drama, skulptur etc. Pedagoger från Barbacka men också fristående har kommit till biblioteket och hållit i olika aktiviteter.

– Barnen har fått arbeta med väldigt många olika uttryck, allt från att rita serier till att skapa egna små världar i skokartonger. Biblioteket har till exempel haft ett tema de kallar för BARNENS beRÄTTelser, för att trycka på att Gamlegårdens bibliotek är en plats där barnen har rätt att uttrycka sig, synas och få berätta sina historier.

Även bibliotekens pilotverksamhet Digidel – med syfte att minska den digitala klyftan – har blivit en del av After School.

– Det har varit digitalt skapande kopplat till berättande, berättar bibliotekschef Magdalena Jeppson

– Responsen har varit jättebra, ett kvitto på detta är att det är många barn som kommer tillbaka varje vecka. Den här verksamheten har inga krav på återkommande deltagande eller anmälan, vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att delta, för att sänka trösklar, fortsätter Sarah Granholm.

När pandemin kom fick aktiviteterna i After School ställas om. Antalet deltagare begränsades och delades upp i två grupper efter varandra i stället för att hålla en längre workshop.   

– Vi är väldigt glada över att vi lyckats hålla igång någonting normalt under den här tiden – jag tror det är jätteviktigt när så mycket annat står still – och vi har kommunicerat mycket med pedagogerna om hur de känner och hur vi kan arbeta så coronasäkert som möjligt.

Till saken hör att Gamlegårdens bibliotek stängde på eftermiddagarna hösten 2020 – både på grund av sjukskrivningar och utmaningar i området – och inte öppnade igen förrän i februari 2021.

– Det visade sig vara positivt för den pedagogiska verksamheten att det inte var andra besökare där samtidigt. Vi kunde arbeta i större lokaler och sprida ut oss bättre. Det blev ett annat fokus och barnen kände verkligen att det blev deras plats.

Erfarenheterna av After School är goda och biblioteksverksamheten försöker hitta olika sätt att arbeta så att projektet ska bli långsiktigt hållbart i hela biblioteksorganisationen. Ett exempel är att bibliotekets egen barn- och unga-personal fördelar arbetstider så att bibliotekspersonalen ska kunna gå in och hålla i aktiviteter.

– Ett viktigt resultat av projektet är att biblioteket två eftermiddagar i veckan enbart är öppet för barnen. I vintras hade vi en utvärdering av After School och en pojke tog upp att han gärna skulle se att biblioteket hade en timme där personalen bara kunde vara med barnen – att stökiga äldre ungdomar och droghantering på biblioteket går ut över de yngre målgrupperna.

Sarah Granholm upplevde det som ett bra men stort och svårt förslag och vidarebefordrade det till bibliotekschefen. Därifrån gick det vidare till kultur- och fritidsnämnden och gick igenom. Nu har ett beslut fattats att biblioteket två eftermiddagar i veckan enbart ska vara öppet för barn och unga under namnet ”Barnens bibliotek” med start i september 2021.

– Det är jättespännande. Det visar på hur barnens röster har fått synas i det pedagogiska arbetet, men har också bidragit till att utveckla biblioteket som mötesplats – att det faktiskt har gått hela vägen från ett barns röst till politiskt beslut, avslutar hon.

Skribent: Caroline Alesmark

Bakgrund

Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad är en av tre verksamheter som är nominerad till Region Skånes Kulturpalett. Priset är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2021 lyfts utvecklingsområdet Delaktighet och medskapande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.