• Hemkodat är en av verksamheterna som Gamlegårdens bibliotek arrangerat i sin After School-verksamhet. Foto: Sarah Granholm

Region Skånes kulturpalett

Region Skånes kulturpalett är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur och Digital utveckling.

Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett utvecklingsområde i kulturplanen. Prissumman är 100 000 kronor. Vilken verksamhet som får priset offentliggörs på Rantafej den 24 november. 

Att möta och involvera den hemmasittande publiken har varit en av pandemins största utmaningar. Under denna period har kulturlivet upptäckt och utvecklat nya metoder för att nå sin målgrupp. Med Kulturpaletten vill Region Skåne uppmärksamma de verksamheter som på ett kreativt sätt har fortsatt sitt arbete gentemot olika grupper i samhället under pandemin.

Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad får Region Skånes kulturpalett 2021

Kulturnämndens motivering

Årets kulturpalettmottagare 2021 har utvecklat en mötesplats med ett brett utbud av kulturella aktiviteter för barn i nio- till tolvårsåldern. Sedan 2018 arbetar personalen med stort engagemang och ihärdighet för att nå ut till alla barn i området.  Verksamheten har utvecklats till en kravlös mötesplats med hög kvalitet för, med och av barn och unga. Barns röster tas på största allvar, vilket bland annat har resulterat i ett politiskt beslut att platsen är öppen exklusivt för barnen två eftermiddagar i veckan.

Årets kulturpalett 2021 går till Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad för deras utvecklingsarbete med mötesplatsen After School.

Tre verksamheter nominerades till Region Skånes kulturpalett 2021

Totalt 25 kulturverksamheter nominerades till årets Kulturpalett. Region Skånes kulturnämnd valde ut tre av dessa verksamheter, som på ett förtjänstfullt sätt har fortsatt att interagera med sin publik, medlemmar, samarbetspartners eller invånare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.