• Kulturpaletten 2021 är ett verksamhetspris med fokus på Delaktighet och medskapande. Bild från Dansmöte där Erian Schargorodsky skulpterar och koreograferar dansaren Nellie Björklund. Foto Wanås Konst

Region Skånes kulturpalett

Region Skånes kulturpalett är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur och Digital utveckling.

Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett utvecklingsområde i kulturplanen.

Kulturpaletten 2021 är ett verksamhetspris med fokus på Delaktighet och medskapande

En av de största utmaningarna under 2020-2021 är pandemin och dess inverkan på kulturlivet. För hur ska en kulturverksamhet agera när det inte har funnits en publik? Ändå har kulturlivet fortgått, i viss mån, på nytt sätt och ibland med nya metoder.

Under en period med stark digital utveckling där delaktighet och medskapande har utmanats, uteblivit men också omdefinierats och utvecklats, vill vi uppmärksamma och premiera kulturverksamheter i Skåne som på ett förtjänstfullt sätt har fortsatt att interagera med publik/medlemmar/samarbetspartners/invånare.

Känner du till en verksamhet/organisation som hittat metoder och former för delaktighet och medskapande? En verksamhet/organisation som har arbetat kreativt och nyskapande, som ställt om och nått ut, som vidhållit och utvecklat relationer till publik/medlemmar/samarbetspartners/invånare?

Riktlinjer för mottagare av kulturpaletten

Mottagare av Region Skånes kulturpalett kan vara professionella, icke vinstutdelande kulturverksamheter som är juridiska personer och som har verksamhet i Skåne. Mottagaren kan vara också vara publika verksamheter som resurscentra och stödstrukturer inom kulturområden. Verksamheten ska producera, förmedla och/eller främja kultur i Skåne.

Nominera en verksamhet/organisation

Prissumman för 2021 är 100 000 kronor. Organisationer eller enskilda personer kan nominera en verksamhet/organisation. Priset kan inte sökas. Sista dag att nominera var den 9 april. 

Frågor och svar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.