Region Skånes pris för bästa barn- och ungdomskortfilm

En gång om året delar Region Skånes kulturnämnd ut ett pris för bästa barn- eller ungdomskortfilm. Genom priset vill Region Skåne höja kortfilmens status och betydelse inom barn- och ungdomsfilm.

Från och med 2018 är prissumman 100 000 kronor. Tidigare var den 50 000 kronor. Genom priset premierar Region Skåne en filmskapare för bästa kortfilm i den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF som äger rum varje år i mars i Malmö.

Priset instiftades av kulturnämnden 2006 för att höja kvaliteten på kortfilmerna som visas under festivalen samt kortfilmens status bland filmskapare. Kvalitet och nyskapande är viktiga bedömningsgrunder för valet av pristagare. 

Årets pristagare av bästa kortfilm utses av en priskommitté. I den ingår representanter för:

  • skola och högskola/universitet
  • annan konstart än film samt
  • filmbranschen.

Uppdraget i priskommittén är ettårigt. 

Vinnare 2019 blev Giulia Gandini för filmen My time.

Intervjuer kring kortfilmspriset

Tidigare års pristagare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter