Region Skånes pris för bästa barn- och ungdomskortfilm

En gång om året delar Region Skånes kulturnämnd ut ett pris för bästa barn- eller ungdomskortfilm. Genom priset vill Region Skåne höja kortfilmens status och betydelse inom barn- och ungdomsfilm.

Från och med 2018 är prissumman 100 000 kronor. Tidigare var den 50 000 kronor. Genom priset premierar Region Skåne en filmskapare för bästa kortfilm i den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF som äger rum varje år i mars i Malmö.

Priset instiftades av kulturnämnden 2006 för att höja kvaliteten på kortfilmerna som visas under festivalen samt kortfilmens status bland filmskapare. Kvalitet och nyskapande är viktiga bedömningsgrunder för valet av pristagare. 

Årets pristagare av bästa kortfilm utses av en priskommitté. I den ingår representanter för:

 • skola och högskola/universitet
 • annan konstart än film samt
 • filmbranschen.

Uppdraget i priskommittén är ettårigt. 

Vinnare 2018 blev Julia Thelin för filmen Brottas.

Tidigare års pristagare

 • 2018 Julia Thelin, Sverige för filmen Brottas

  Här är brottarmattan både spelplats och metafor. Med ett skickligt grepp skildrar filmen två unga tjejers vänskap och relation i en komplex brytningstid.

  Känslolivet är närvarande i varje sekund och den formmässiga dynamiken är så träffsäker att "Brottas" är en självklar vinnare av Region Skånes kortfilmspris.

 • 2017 Farnoosh Samadi och Ali Asgari, Italien/Frankrike för filmen The Silence

  En berättelse som synliggör ett aktuellt och angeläget dilemma i dagens samhälle. Filmen är konsekvent lojal med barnets perspektiv i såväl tematik som konstnärliga val. Kamerans position och filmens ljudbild förstärker flickans utsatthet i relation till sin mamma och en vuxenvärld som brister i ansvar. Den unga flickan briljerar med sin närvaro i varje bild och lämnar ingen oberörd.

  Det är väl avvägda och gripande 15 minuter där tystnaden talar.

 • 2016 Olga och Tatjana Poliektova, Ryssland, för filmen My grandfather was at cherry tree

  En stor liten film med många lager där publiken förs längre och längre in en kärleksfull värld berättad av ett barn. 

  En livsbejakande sorgebearbetning där alla karaktärer; människor, djur och träd, tillåts att vara sårbara.

  Med ett konstnärligt och unikt bildspråk skapar dessa två systrar ett fullfjädrat mästerverk.

 • 2015 Ninja Thyberg, Sverige, för Catwalk

  En konceptuellt och konsekvent berättad film som undviker de klassiska klyschorna och problematiserar utan att förenkla. Med finstämt spel och med små medel lyckas regissören få oss ambivalenta i en värld där all skuld tas från individerna.

  Ur ett barns perspektiv, utan genvägar och pekpinnar fångar Ninja Thyberg unga tjejers identitetsskapande och öppnar upp för vidare tankar och inbjuder in till ett angeläget samtal.  

 • 2014 Anja Lind, Sverige, för filmen Agnes

  Ur ett barns perspektiv skildras mötet, och kanske framförallt konflikten, med den stundom obegripliga vuxenvärlden. Genom en verklighetstrogen och gripande syskonrelation får betraktaren följa en lågmäld konflikt, som trots sin nedtonade karaktär ger en glimt av omvälvande inre dramatik.

  Med finkänslig regi, effektivt foto och tonsäkert skådespeleri, i synnerhet från huvudrollsinnehavaren, framförs berättelsen i ett stillsamt tempo som med stor övertygelse lyckas ge en levande gestaltning av en liten flickas värld. En både rörande och rolig film som ger prov på det svåra i det enkla ur barnets perspektiv.

 • 2013 Kira Richards Hansen, Danmark för Damn Girl

  En film som utan att moralisera tar upp komplexa frågeställningar kring vuxenblivande, identitet och kön. En skickligt regisserad berättelse med driv och explosivitet.

  Med spännande miljöer och modigt foto får Damn Girl ett konsekvent och genomtänkt bildspråk som skapar framåtrörelse och tar tillvara kortfilmens möjligheter och begränsningar.

 • 2012 Emma Burch, England, för Being Bradford Dillman

  En fullständigt enig jury har valt denna film för att den med sin precisa berättelse, sitt rika bildspråk och skickliga genomförande utmanar och engagerar.

  Filmen är en socialrealistisk animation med magiska inslag som drar in oss i en gripande historia om en flicka och hennes mamma.

  Deras fantasier både synliggör föräldrars ohyggliga makt över sina barn och blir en väg till flickans utforskande av kön och identitet.

 • 2011 Ingvild Søderlind, Norge, för Jenny

  Trots en hotfull och pessimistisk inledning upplöses filmen i hoppfullhet.

  En film som med små medel och fin känsla för detaljer leker med våra fördomar och förväntningar.  Tonårstillvaron skildras med perfekt tonträff - nära, hudlöst och lågmält. 

 • 2010 Pil Maria Gunnarsson, Sverige, för The mouse

  Ett lågmält drama om den korta vägen mellan förälskelse och svartsjuka. Regissören förmår att tillsammans med de unga skådespelarna gestalta komplexiteten i ett ungt och ömtåligt hjärta. För en inkännande beskrivning av kärlekens kval går juryns pris till the Mouse. 

 • 2009 Amanda Kernell, Sverige, för Semestersystern

  Nyfikenhet driver betraktaren framåt genom varje scen. Filmen förmedlar en känslomässig komplexitet i en ung pojkes relationer såsom syskonskap, vänskap och en spirande sexualitet. Juryn tror på Amandas filmiska talang och uppskattar hennes starka, personliga men samtidigt subtila uttryck.

 • 2008 Simon van Dusseldorp, Holland, för Doggie

  Doggie är en modig och okonventionellt berättad film, som både överraskar och värmer. 

  Den skildrar en pappas möte med barnet i barnets egen fantasivärld. Ömsint, humoristisk och originell.

 • 2007 Pernilla Hindsefelt, Danmark, för Schack

  Det är en stor styrka att berätta ordlöst. Schack lyckas med det alla pantominanimationer vill, nämligen att få publiken medskapande. En liten pärla som får sin klara lyskraft genom det finslipade raffinerade uttrycket i musik, bilder och inte minst i bildrytm. Rolig, tänkvärd och underbart lätt.

  Juryn uppskattar särskilt den specialkomponerade musiken med klassiska instrument som accentuerar bildflödet.

  Hedersomnämnande: Torill Kove, Norge för "Den danske diktaren".

  Juryns motivering:

  En originell, fängslande och inte minst humoristisk historia. Existentiella frågeställningar formas med ett enkelt och lätt handlag. Animationen, den grafiska designen och berättaren har närvaro, värme och humor uti varje enskild filmruta. Filmen utgörs av ett otal kreativa uppslag som alla vävs ihop till en intrikat helhet. Mycket professionell. Minst lika mycket en film för vuxna som för barn.

  Filmen utgörs av ett otal kreativa uppslag som alla vävs ihop till en intrikat helhet. Mycket professionell. Minst lika mycket en film för vuxna som för barn.

 • 2006 Ashvin Kuhmar, Indien, för Little terrorist

  Verkligheten för en aktuell konflikt mellan nationer och religioner tolkas med extraordinär skönhet. Filmen ställer många frågor, utan att moralisera och ingjuter hopp . Allt skildras av fina skådespelare och superb filmkonst.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter