Designstipendiater 2017

Hanne Pålsson fick Region Skånes stipendium för etablerad designer 2017, och Elisabeth Muhrbeck fick motsvarande för stipendiat för sistaårselev. Vad är deras tankar kring design?

Hanne Pålsson har tagit fram Vevios, ett trygghetslarm i form av ett armband, och Elisabeth Muhrbeck har skapat Frodi, en programmerbar robot som ska kunna användas i skolorna.

Hanne Pålsson – stipendium för etablerad designer:

Berätta om bakgrunden till Vevios!

– Jag har jobbat extra inom hemtjänst och det var under mina studier i industridesign vid Lunds Universitet som jag började fundera mer på vårdprodukters form och användning. Jag fastnade speciellt för trygghetslarmet som har fungerat och sett ut på samma sätt sedan de först introducerades för äldreomsorgen i början av 1970-talet. 

– Idag har vi en växande grupp äldre som ställer höga krav på en välfungerande och säker vardag, och därför är en utveckling av trygghetslarmet i kommunikationen, designen och ergonomin en nödvändighet.

Vad är det som är speciellt med din produktdesign?

– Vevios vänder sig till dagens och framtidens användare av trygghetslarm. Till skillnad från de traditionella trygghetslarmen är det mobilt så att användarna kan känna sig säkra även om när inte befinner sig i sitt hem. Vevios har också högtalare, mikrofon och all annan teknik samlad i en och samma enhet: ett enkelt armband som bärs av brukaren.

Var hittade du inspiration till designen?

– Utformningen av Vevios trygghetslarm kommer från enkelheten i ett klassiskt utformat armband. Jag hade länge funderat på varför inte utrymmet i själva grundformen av ett armband kan användas för att fylla med teknikkomponenter. Ett armband har en rund form och vi har idag möjligheten att framställa krökta tekniska komponenter.

– Målet med Vevios formgivning är att användaren inte ska behöva tänka på att hen har det på sig. Med sin enkla design är produkten också enkel att individanpassa med olika färgvariationer till exempel. Det har skett har skett förvånansvärt lite i formgivningen av trygghetslarm sedan 70-talet, så här såg jag en stor möjlighet.

Elisabeth Muhrbeck -  stipendium för sistaårselev/nyutexaminerad designer:

Berätta om bakgrunden till Frodi!

– I dagens samhälle spelar digitala verktyg som mobiltelefoner, surfplattor och datorer en allt större roll. Men medan samhället förändrar sig är fortfarande mycket av undervisningen traditionell. Skolan behöver förbereda unga och ge dem resurser att förstå den värld de växer upp i. De behöver få känna att de kan påverka den teknik de dagligen använder.

Vad är det som är speciellt med din produktdesign?

– Det är inte alla skolor som har möjlighet att förse sina elever med surfplattor eller datorer, så därför är det viktigt att min idé inte ställer krav på att sådana resurser finns. Min produkt, Frodi, är inspirerad av ABC-klossar och lär barn i tidig ålder grunderna till blockprogrammering.

– 2017 fördes programmering in i läroplanen för grundskolan och jag ser mitt projekt som ett bra komplement till detta. Frodi är ett sätt att tidigt introducera barn för det språk som programmering är.

Var hittade du inspiration till produkten?

– Jag drivs av en nyfikenhet att förstå hur saker och ting funkar: människor, system, teknik… För mig handlar design inte i första hand om att lösa tekniska problem utan om att förstå och därefter lösa problem som människor möter i sin vardag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter