• Vinnare av Region Skånes designstipendier 2019 för etablerad designer, Yuki Tango och Jonas Larsen. Foto: Peter Malmqvist.

  • Vinnare av Region Skånes designstipendium 2019 sistaårselev/nyutexaminerad designer: Axel Landström och Victor Isaksson Pirtti

Region Skånes designstipendier

Region Skåne delar varje år ut två designstipendier à 25 000 kronor. Stipendierna tilldelas en etablerad designer och en sistaårselev/nyutexaminerad designer.

Under översyn av riktlinjerna till Region Skånes stipendier och priser inom miljö och design samt Skånes arkitekturpris är ansökningsperioden och utdelningen under evenemanget Kreativa Skåne tillfälligt pausat under 2020.

Om stipendierna

Professionell design i utveckling av varor och tjänster ger ett mervärde för Skåne. Det gäller såväl marknadsföring av regionen som utvecklingen av den. För att premiera skånska designers i detta arbete delar Region Skåne därför ut två designstipendier varje år à 25 000 kronor, där både arbetet och produkten premieras.

Stipendium till etablerad designer

Som stipendiat ska designern vara etablerad antingen som anställd eller som egen företagare samt verksam i Skåne. Stipendiet ska bidra till att en idé kommer i produktion.

Idén kan vara en tjänst eller produkt där design har en avgörande betydelse. I bedömningen tar juryn hänsyn till strategin bakom arbetet, innovationsnivån, nyhetsvärde, ergonomi, användarnytta, miljökrav och produktionsanpassning.

Stipendium till sistaårselev/nyutexaminerad designer

Till stipendiat utses en eller flera personer som går sista året eller som har avslutat ordinarie universitets- eller högskoleutbildning inom de senaste två åren. Utbildningen ska ha stark anknytning till design. Stipendiaten ska vara bosatt och/eller verksam i Skåne.

Idén kan vara en tjänst eller produkt där design har en avgörande betydelse. I bedömningen av arbetet tar juryn hänsyn till djärvhet, nydanande och lust. Arbetet ska med stor sannolikhet, helt eller delvis, kunna förverkligas.

Tidigare stipendiater

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter