Region Skånes designstipendier

Region Skåne delar varje år ut två designstipendier à 25 000 kronor. Stipendierna tilldelas en etablerad designer och en sistaårselev/nyutexaminerad designer.

Ansökningstiden är slut för i år.

Om stipendierna

Professionell design i utveckling av varor och tjänster ger ett mervärde för Skåne. Det gäller såväl marknadsföring av regionen som utvecklingen av den. För att premiera skånska designers i detta arbete delar Region Skåne därför ut två designstipendier varje år à 25 000 kronor, där både arbetet och produkten premieras.

Stipendium till etablerad designer

Som stipendiat ska designern vara etablerad antingen som anställd eller som egen företagare samt verksam i Skåne. Stipendiet ska bidra till att en idé kommer i produktion.

Idén kan vara en tjänst eller produkt där design har en avgörande betydelse. I bedömningen tar juryn hänsyn till strategin bakom arbetet, innovationsnivån, nyhetsvärde, ergonomi, användarnytta, miljökrav och produktionsanpassning.

Stipendium till sistaårselev/nyutexaminerad designer

Till stipendiat utses en eller flera personer som går sista året eller som har avslutat ordinarie universitets- eller högskoleutbildning inom de senaste två åren. Utbildningen ska ha stark anknytning till design. Stipendiaten ska vara bosatt och/eller verksam i Skåne.

Idén kan vara en tjänst eller produkt där design har en avgörande betydelse. I bedömningen av arbetet tar juryn hänsyn till djärvhet, nydanande och lust. Arbetet ska med stor sannolikhet, helt eller delvis, kunna förverkligas.

Tidigare stipendiater

 • 2017: Hanne Pålsson - trygghetslarmet Vevios och Elisabeth Muhrbeck - roboten Frodi

  Stipendium till etablerad designer

  Hanne Pålsson fick Region Skånes stipendium för etablerad designer 2017. Hon fick priset för Vevios, ett trygghetslarm i form av ett armband.

  Vevios vänder sig till dagens och framtidens användare av trygghetslarm. Till skillnad från de traditionella trygghetslarmen är det mobilt så att användarna kan känna sig säkra även om när inte befinner sig i sitt hem. Vevios har också högtalare, mikrofon och all annan teknik samlad i en och samma enhet: ett enkelt armband som bärs av brukaren.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Elisabeth Muhrbeck har skapat Frodi, en programmerbar robot som ska kunna användas i skolorna. 

  Det är inte alla skolor som har möjlighet att förse sina elever med surfplattor eller datorer, så därför ville Elisabeth ta fram en idé som inte ställer krav på att sådana resurser finns. Frodi, är inspirerad av ABC-klossar och lär barn i tidig ålder grunderna till blockprogrammering.

 • 2016: Johan Kauppi - utomhusgymmet Kebne och Emelie Ihre - informationsappen Tadaa!

  Stipendium till etablerad designer

  Johan Kauppi för utomhusgymmet Kebne, en produkt som placerar sig någonstans mellan möbel, industridesign och landskapsarkitektur. Tanken har varit att skapa möbler/skulpturer istället för maskiner. Funktionella träningsmöbler som samspelar med och förhåller sig till stadsrum och landskap och på så sätt även skapar förutsättningar för goda sociala mötesplatser.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Emelie Ihre för informationsappen Tadaa! Den är tänkt som ett hjälpmedel för barn med högfungerande autism med syfte att underlätta vardagen för en ganska stor grupp människor. Appen skulle kunna bidra till att andra som skapar kognitiva hjälpmedel inser att de inte måste se kliniska eller tråkiga ut, att den visuella upplevelsen är en väldigt viktig del av designen.

 • 2015: Staffan Dahlberg - designkoncept för proteser - och Jessica Ward - tumvanten "Two/one"

  Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes stipendium till etablerad designer 2015 gick till Staffan Dahlberg, som utvecklat ett designkoncept för proteser som gör stor skillnad i många människors liv.Staffan Dahlbergs designade benprotes

  Foto: Niklas Hjelm

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Region Skånes designstipendium till nyutexaminerad designer 2015 gick till Jessica Ward för tumvanten Two/one. Jessica har med humor och känsla omformat tumvanten till ett gemensamt plagg som värmer både barnen och de vuxnas händer.

  Tumvanten Two/one

 • 2014: Helle Robertson – "Redesign – brudklänningar i ny skepnad" och Hélen Phan – "Pause"

  Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes designstipendium till etablerad designer har tilldelats Helle Robertson för "Redesign – brudklänningar i ny skepnad".

  Helle Robertson, porträtt

  Juryns motivering

  Med en poetisk ansats i sitt arbete undersöker Helle Robertson möjligheten att med redesign ge ett klädesplagg nytt värde. Ett nytt värde grundat på dess historia, de känslor som finns förknippade till plagget och genom hantverket i redesignen.

  Med förhoppning om en förverkligad utställning som väcker tankar kring värde, resursutnyttjande, konsumtion och därmed inspirera till ett samtal kring vad design kan vara och betyda tilldelas Helle Robertson stipendiet för etablerad designer.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Region Skånes designstipendium till nyexaminerad designer har tilldelats Hélen Phan för "Pause".

  Helen Phan, porträtt

  Juryns motivering

  Den vikbara kojan Pause svarar med lust och lekfullhet på barns behov av avskildhet, lugn och möjlighet att samspela med en eller två kompisar lite avskärmat. Genom ett utforskande arbete tillsammans med förskolebarn har Hélen Phan tagit fram ett koncept som både inspirerar till bus och som ger en paus i bruset.

  Med förhoppning om att konceptet kommer att utvecklas till en funktionell produkt redo för marknaden, tilldelas Hélen Phan stipendiet för nyutexaminerad designer.

 • 2013: Louise Hederström – "Layer Puff"

  Region Skånes designstipendium 2013 till en etablerad designer går till Louise Hederström för "Layer Puff".

  Louise Hederström - "Layer Puff".

  Juryns motivering

  Stipendiet går till möbeln Layer Puff som presenterar en elegant och intelligent lösning för hur vi ska förvara klädesplagg vi inte kan skiljas från. En innovativ idé om att ta tillvara gamla kläder och textilier samtidigt som formgivningen inbjuder till ett varierat sittande för alla åldrar och blir en som en tidskapsel för våra minnen!

  Layer puff är en produkt som kan utvecklas vidare till ett helhetstänkande kring förvaring och återvinning av textilier

 • 2012: Kristoffer Rahr – "NightRider" och Jenny Ekdahl – "Dear disaster cabinet"

  Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes designstipendium 2012 till en etablerad designer går till Kristoffer Rahr för "NightRider".

  Juryns motivering

  Detta innovativa belysningskoncept för cyklar skapar inte enbart möjligheter för förbättrad trafiksäkerhet utan är även ett sätt att inspirera till och öka ett hållbart resande. Kristoffer Rahr tilldelas detta stipendium med en förhoppning om att nå marknaden med sin "NightRider" – en "lysande" produkt.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Region Skånes designstipendium 2012 till en nyutexaminerad designer går till Jenny Ekdahl för "Dear disaster cabinet".

  Juryns motivering

  Skåpet "Dear disaster cabinet" kopplar samman hantverk och design på ett djärvt och lustfyllt sätt. Med förhoppningen att få se fler intresseväckande objekt som utmanar dagens syn på vad design kan vara, tilldelas Jenny Ekdahl stipendiet för nyutexaminerad designer.

 • 2011: Unsworn Industries – "Framtidskikaren" och Julia Zajac – "dfp – eco-couture & recycles"

  Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes designstipendium 2011 till en etablerad designer går till Unsworn Industries, Erik Sandelin och Magnus Torstensson, för "Framtidskikaren".

  Unsworn Industries – "Framtidskikaren"

  Juryns motivering

  För att visa hur man kan använda design som ett verktyg i en demokrati-process och för att främja medborgar-dialog tilldelas Erik Sandelin och Magnus Torstensson detta stipendium, med en förhoppning om att företaget ska nå nya marknader.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Region Skånes designstipendium 2011 till en nyutexaminerad designer går till Julia Zajac för "dfp – eco-couture & recycles".

  Region Skånes designstipendium 2011 till en nyutexaminerad designer: Julia Zajac – "dfp – eco-couture & recycles”

  Juryns motivering

  För ett koncept som ligger rätt i tiden och som vill förändra världen och vår syn på ekologiskt och hållbart mode. Som representant för en starkt framväxande undergroundkultur tilldelas Julia Zajac detta stipendium som ska leda till produktion av en nyskapande kollektion.

 • 2010: Lisa Hilland – ”My Granddaughter´s Cabinet” och Martin Vallin

  Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes designstipendium 2010 till en etablerad designer går till Lisa Hilland för "My Granddaughter´s Cabinet".

  Juryns motivering

  "My Granddaughter´s Cabinet" representerar ett formspråk men med igenkänning i detaljerna som är formade på nya sätt, i ursprungliga material såsom renskinn, trä etcetera och i nya kombinationer. Strategin är att utveckla en spännande och djärv kollektion med starkt konstnärligt värde samt att skapa möbler som har lång livslängd och som kommande generationer har lust och möjlighet att ärva.

  Inom kollektionen finns en variation men ändå en samhörighet mellan produkterna, vilket gör att de fungerar tillsammans på ett lekfullt sätt utan att det verkar tillrättalagt. Det är ett nöje för ögat att röra sig mellan objekten och det är juryns förhoppning att kollektionen kommer ut på marknaden.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Region Skånes designstipendium 2010 till en nyutexaminerad designer går till Martin Vallin.

  Juryns motivering

  Från koja till rokoko representerar djärvhet, lust och nyfikenhet och visar en stor bredd för en sistaårselev vars utveckling kommer att vara mycket spännande att följa framöver. Med inspiration från allt från film till bakverk och med användande av nya udda material lyfts drag av rokoko in i framtiden.

  Dessa möbler, "bakade" i filt till ett hårt skal från återvunna petflaskor, i djärva pastellfärger är sannerligen en hyllning till färg och lust. Juryns förhoppning är att stipendiet kan bidra till att produkterna kommer i produktion och bidra till förnyelse av en stor traditionell marknad.

 • Tidigare vinnare av designstipendier

  2009

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Petra Lilja och Jenny Nordberg för "The Parquet" – ett parkettgolv av gamla bildäck. Projektet visar ett nytt återvinningsområde för bildäck, samt att gamla mönster kan återupptas i nytt material.

  Designstipendiet till nyutexaminerad designer gick till Liv Andersson för "Dust till dust" – ett nytänkt kring design och materialval av begravningskistor och urnor. Det presenterade konceptet präglas av mycket vackra och estetiskt tilltalande former, och är fritt från religiös symbolik.

  2008

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Josefin Kvist för "Designbuilder" - en webbplats där användaren kan ladda ner ritningar och instruktioner på en serie enkla men väldesignade möbler för egen tillverkning.

  Designstipendium till en nyutexaminerad designer gick till Thomasine Barnekow för hennes kollektion av moderna modehandskar, "Peau Précieuse".

  2007

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Charlotte Sörensen för pallen "Sway" - en produkt för överaktiva barn som fungerar lika bra för vuxna. I sin strama enkla form uppmuntrar den till en aktiv sittställning, till rörelse och kreativitet.

  Designstipendium till en nyutexaminerad designer gick till Sara Svensson för hennes mönster med inspiration från många olika kulturer. Stipendiaten utvecklade en egen process med intervjuer, research och dialog med människor från olika kulturer och med olika etnologiska perspektiv som flyttat till Sverige.

  2006

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Karl-Axel Anderssons pall "P1" - en klassisk modell i ny uppdaterad version som har alla förutsättningar att bli en ny klassiker.

   

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter