• Vinnare av Region Skånes designstipendier 2019 för etablerad designer, Yuki Tango och Jonas Larsen. Foto: Peter Malmqvist.

 • Vinnare av Region Skånes designstipendium 2019 sistaårselev/nyutexaminerad designer: Axel Landström och Victor Isaksson Pirtti

Region Skånes designstipendier

Region Skåne delar varje år ut två designstipendier à 25 000 kronor. Stipendierna tilldelas en etablerad designer och en sistaårselev/nyutexaminerad designer.

Under översyn av riktlinjerna till Region Skånes stipendier och priser inom miljö och design samt Skånes arkitekturpris är ansökningsperioden och utdelningen under evenemanget Kreativa Skåne tillfälligt pausat under 2020.

Om stipendierna

Professionell design i utveckling av varor och tjänster ger ett mervärde för Skåne. Det gäller såväl marknadsföring av regionen som utvecklingen av den. För att premiera skånska designers i detta arbete delar Region Skåne därför ut två designstipendier varje år à 25 000 kronor, där både arbetet och produkten premieras.

Stipendium till etablerad designer

Som stipendiat ska designern vara etablerad antingen som anställd eller som egen företagare samt verksam i Skåne. Stipendiet ska bidra till att en idé kommer i produktion.

Idén kan vara en tjänst eller produkt där design har en avgörande betydelse. I bedömningen tar juryn hänsyn till strategin bakom arbetet, innovationsnivån, nyhetsvärde, ergonomi, användarnytta, miljökrav och produktionsanpassning.

Stipendium till sistaårselev/nyutexaminerad designer

Till stipendiat utses en eller flera personer som går sista året eller som har avslutat ordinarie universitets- eller högskoleutbildning inom de senaste två åren. Utbildningen ska ha stark anknytning till design. Stipendiaten ska vara bosatt och/eller verksam i Skåne.

Idén kan vara en tjänst eller produkt där design har en avgörande betydelse. I bedömningen av arbetet tar juryn hänsyn till djärvhet, nydanande och lust. Arbetet ska med stor sannolikhet, helt eller delvis, kunna förverkligas.

Tidigare stipendiater

 • Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes stipendiater för etablerad designer 2019 gick till Yuki Tango och Jonas Larsen för deras unika glasvaser. De arbetar med pilträ för att forma och blåsa glaset i, och väver på så sätt ihop två äldre hantverk som fortfarande hålls vid liv i Skåne. 

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Victor Isaksson Pirtti och Axel Landström är 2019 års designstipendiater inom kategorin sistaårselev/nyutexaminerad designer. De vill visa på vidden av alternativa biobaserade material som finns inom Sveriges gränser. Med hjälp av stipendiet ska de ta fram en receptbok om hur industriella restprodukter kan användas till framställning av nya biokompositer.

 • Stipendium till etablerad designer

  Malin Busk, grundare av klädmärket HI ON LIFE, fick Region Skånes designstipendium för etablerad designer. Malins kollektioner har satt Skåne på kartan med sin kaxiga design och motreaktion på massproduktion.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Kakelkollektionen Camouflage tiles gav Fabian Svensson Lundmark Region Skånes designstipendium för nyutexaminerad designer. Med sitt badrumskakel fläckat av spår från människokroppen, ifrågasätter han renhetshetsen i samhället och visar hur design kan användas för att väcka känslor hos betraktaren.

 • Stipendium till etablerad designer

  Hanne Pålsson fick Region Skånes stipendium för etablerad designer 2017. Hon fick priset för Vevios, ett trygghetslarm i form av ett armband.

  Vevios vänder sig till dagens och framtidens användare av trygghetslarm. Till skillnad från de traditionella trygghetslarmen är det mobilt så att användarna kan känna sig säkra även om när inte befinner sig i sitt hem. Vevios har också högtalare, mikrofon och all annan teknik samlad i en och samma enhet: ett enkelt armband som bärs av brukaren.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Elisabeth Muhrbeck har skapat Frodi, en programmerbar robot som ska kunna användas i skolorna. 

  Det är inte alla skolor som har möjlighet att förse sina elever med surfplattor eller datorer, så därför ville Elisabeth ta fram en idé som inte ställer krav på att sådana resurser finns. Frodi, är inspirerad av ABC-klossar och lär barn i tidig ålder grunderna till blockprogrammering.

 • Stipendium till etablerad designer

  Johan Kauppi för utomhusgymmet Kebne, en produkt som placerar sig någonstans mellan möbel, industridesign och landskapsarkitektur. Tanken har varit att skapa möbler/skulpturer istället för maskiner. Funktionella träningsmöbler som samspelar med och förhåller sig till stadsrum och landskap och på så sätt även skapar förutsättningar för goda sociala mötesplatser.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Emelie Ihre för informationsappen Tadaa! Den är tänkt som ett hjälpmedel för barn med högfungerande autism med syfte att underlätta vardagen för en ganska stor grupp människor. Appen skulle kunna bidra till att andra som skapar kognitiva hjälpmedel inser att de inte måste se kliniska eller tråkiga ut, att den visuella upplevelsen är en väldigt viktig del av designen.

 • Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes stipendium till etablerad designer 2015 gick till Staffan Dahlberg, som utvecklat ett designkoncept för proteser som gör stor skillnad i många människors liv.Staffan Dahlbergs designade benprotes

  Foto: Niklas Hjelm

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Region Skånes designstipendium till nyutexaminerad designer 2015 gick till Jessica Ward för tumvanten Two/one. Jessica har med humor och känsla omformat tumvanten till ett gemensamt plagg som värmer både barnen och de vuxnas händer.

  Tumvanten Two/one

 • Stipendium till etablerad designer

  Region Skånes designstipendium till etablerad designer har tilldelats Helle Robertson för "Redesign – brudklänningar i ny skepnad".

  Helle Robertson, porträtt

  Juryns motivering

  Med en poetisk ansats i sitt arbete undersöker Helle Robertson möjligheten att med redesign ge ett klädesplagg nytt värde. Ett nytt värde grundat på dess historia, de känslor som finns förknippade till plagget och genom hantverket i redesignen.

  Med förhoppning om en förverkligad utställning som väcker tankar kring värde, resursutnyttjande, konsumtion och därmed inspirera till ett samtal kring vad design kan vara och betyda tilldelas Helle Robertson stipendiet för etablerad designer.

  Stipendium till nyutexaminerad designer

  Region Skånes designstipendium till nyexaminerad designer har tilldelats Hélen Phan för "Pause".

  Helen Phan, porträtt

  Juryns motivering

  Den vikbara kojan Pause svarar med lust och lekfullhet på barns behov av avskildhet, lugn och möjlighet att samspela med en eller två kompisar lite avskärmat. Genom ett utforskande arbete tillsammans med förskolebarn har Hélen Phan tagit fram ett koncept som både inspirerar till bus och som ger en paus i bruset.

  Med förhoppning om att konceptet kommer att utvecklas till en funktionell produkt redo för marknaden, tilldelas Hélen Phan stipendiet för nyutexaminerad designer.

 • Region Skånes designstipendium 2013 till en etablerad designer går till Louise Hederström för "Layer Puff".

  Louise Hederström - "Layer Puff".

  Juryns motivering

  Stipendiet går till möbeln Layer Puff som presenterar en elegant och intelligent lösning för hur vi ska förvara klädesplagg vi inte kan skiljas från. En innovativ idé om att ta tillvara gamla kläder och textilier samtidigt som formgivningen inbjuder till ett varierat sittande för alla åldrar och blir en som en tidskapsel för våra minnen!

  Layer puff är en produkt som kan utvecklas vidare till ett helhetstänkande kring förvaring och återvinning av textilier

 • 2012

  Designstipendium till en etablerad designer går till Kristoffer Rahr för "NightRider",  ett innovativa belysningskoncept för cyklar.

  Designstipendium till en nyutexaminerad designer går till Jenny Ekdahl för "Dear disaster cabinet".

  2011

  Region Skånes designstipendium 2011 till en etablerad designer går till Unsworn Industries, Erik Sandelin och Magnus Torstensson, för "Framtidskikaren".

  Designstipendiet till en nyutexaminerad designer går till Julia Zajac för "dfp – eco-couture & recycles". 

  2010

  Stipendium till etablerad designer går till Lisa Hilland för "My Granddaughter´s Cabinet".  Strategin är att utveckla en spännande och djärv kollektion med starkt konstnärligt värde samt att skapa möbler som har lång livslängd och som kommande generationer har lust och möjlighet att ärva.

  Stipendium till nyutexaminerad designer går till Martin Vallin.

  2009

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Petra Lilja och Jenny Nordberg för "The Parquet" – ett parkettgolv av gamla bildäck. Projektet visar ett nytt återvinningsområde för bildäck, samt att gamla mönster kan återupptas i nytt material.

  Designstipendiet till nyutexaminerad designer gick till Liv Andersson för "Dust till dust" – ett nytänkt kring design och materialval av begravningskistor och urnor. Det presenterade konceptet präglas av mycket vackra och estetiskt tilltalande former, och är fritt från religiös symbolik.

  2008

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Josefin Kvist för "Designbuilder" - en webbplats där användaren kan ladda ner ritningar och instruktioner på en serie enkla men väldesignade möbler för egen tillverkning.

  Designstipendium till en nyutexaminerad designer gick till Thomasine Barnekow för hennes kollektion av moderna modehandskar, "Peau Précieuse".

  2007

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Charlotte Sörensen för pallen "Sway" - en produkt för överaktiva barn som fungerar lika bra för vuxna. I sin strama enkla form uppmuntrar den till en aktiv sittställning, till rörelse och kreativitet.

  Designstipendium till en nyutexaminerad designer gick till Sara Svensson för hennes mönster med inspiration från många olika kulturer. Stipendiaten utvecklade en egen process med intervjuer, research och dialog med människor från olika kulturer och med olika etnologiska perspektiv som flyttat till Sverige.

  2006

  Designstipendium till en etablerad designer gick till Karl-Axel Anderssons pall "P1" - en klassisk modell i ny uppdaterad version som har alla förutsättningar att bli en ny klassiker.

   

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.