Region Skånes kulturpris

Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.

Under 2020 görs en översyn av Region Skånes priser i samband med att en ny kulturplan ska ut på remiss och därefter beslutas politiskt, i Region Skånes kulturnämnd och i regionfullmäktige.

Den nya kulturplanen ska gälla från 2021. Priserna kommer att knytas tydligare till utvecklingsområden i den nya kulturplanen

Med anledning av översynen kommer Region Skånes kulturpris inte delas ut 2020.

Alla pristagare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter