Region Skånes kulturpris

Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.

Kulturpriset tilldelas en nu verksam person, med anknytning till Skåne, som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet i vid bemärkelse. Priset kan delas mellan högst två personer. 

Beslut om vem som får kulturpriset tas av Region Skånes kulturnämnd. Prissumman är 100 000 kronor och priset delas ut under hösten 2019. 

Välkommen att nominera till Region Skånes kulturpris 2019!

Föreslå en person du tycker är värd kulturpriset! Du kan nominera i formuläret nedan till och med 22 mars 2019.

Skicka in ditt förslag senast den 22 mars!

Mitt förslag till kulturpristagare är: * Obligatoriskt fält.
Min motivering (skriv gärna kort): * Obligatoriskt fält.
Jag som föreslår heter (frivilligt):
Min e-postadress (frivilligt):

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Alla pristagare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter