Checklista för miljöbevis - utvecklingskriterier

Ni som får bidrag flera år i rad och har fyllt i miljöbevisets checklista tidigare år, ska från och med 2017 även uppfylla utvecklingskriterier.

Att kontinuerligt arbeta med att utveckla sitt miljöarbete är viktigt för att nå ständiga förbättringar. Beroende på vilken verksamhet ni har och vilka förutsättningar som finns, ska ni välja något eller några av utvecklingskriterierna nedan. Ni väljer minst ett nytt utvecklingskriterium per år att arbeta med.

Ni fyller som vanligt i miljöbevisets vanliga checklista och fyller sedan i checklistan nedan, där ni kryssar i vilket eller vilka av nedan tio utvecklingskriterier ni uppfyller.

Checklista utvecklingskriterier

Bakgrundsfrågor

Från vilken avdelning/förvaltning inom Region Skåne har ni fått bidrag/finansiering? * Obligatoriskt fält.
Vilket beslutsdatum finns i ert beslut om bidrag/finansiering från Region Skåne? * Obligatoriskt fält.
Om ni tilldelats en handläggare på Region Skåne, skriv in personens namn.
Namn på er verksamhet/organisation * Obligatoriskt fält.
Namn och telefon till er kontaktperson för miljöarbetet * Obligatoriskt fält.
E-post till er miljökontaktperson * Obligatoriskt fält.

Miljöledning

1. Vi följer vår handlingsplan för att nå våra miljömål och vår uppföljning visar att vi når uppsatta mål och att vi årligen åstadkommer ständiga förbättringar.


Fossilbränslefritt

2. Vår verksamhet har nått totalt minst 80 procent fossilbränslefritt i både el, uppvärmning och transporter.


Energianvändning

3. Vi använder el från förnybara källor (ursprungsmärkt el, t.ex. Bra Miljöval).


Resor och transporter

4. Vi har en policy/riktlinjer för resor, och följer denna.


5. Vi använder kollektivtrafik eller cykel vid minst 50 % av de tjänsteresor vi gör.


6. I de fall vi använder personbilar/fordon i verksamheten drivs de till minst 70 % av fossilbränslefria drivmedel (såsom biogas, etanol, el, RME, HVO).


7. Vi klimatkompenserar våra tjänsteresor med flyg och fossilbränsledrivna bilar.


Konsumtion och avfall

8. Vi har tagit fram policy/riktlinjer för våra inköp där vi preciserat hur vi ska ta miljöhänsyn vid alla inköp.


9. Minst 50% av den mat vi köper är närproducerad och/eller ekologisk.


Kemikalier

10. Vi uppmärksammar och fasar ut miljö- och hälsofarliga produkter och kemikalier som har egenskaper som finns med på listan över utfasningsämnen i kemikalieinspektionens prioriteringsguide.


Eventuella kommentarer eller synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter