Region Skånes miljöbevis

Alla verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne på minst 283 800 kronor/år (2020), omfattas av Region Skånes miljöbevis och ska uppfylla kriterier som speglar vårt miljöarbete och våra miljömål.

Region Skånes miljöbevis är framtaget utifrån ett beslut i regionfullmäktige.

Alla verksamheter som får bidrag på minst sex prisbasbelopp (283 800 kronor år 2020) ska varje år fylla i en checklista med grundkriterier som speglar målen i Region Skånes miljöprogram.

Verksamheter som får bidrag flera år i rad ska från och med 2017 även fylla i checklistan med utvecklingskriterier, där ni i verksamheten själva väljer vilket/vilka utvecklingskriterier ni vill arbeta med utifrån era förutsättningar.  

Besvara och skicka in checklistan via vårt webbformulär nedan senast sex månader efter att bidrag har beviljats. Vi gör årligen stickprov på cirka en tredjedel av de verksamheter som uppfyller miljöbeviset. Vid frågor ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner.

Checklista för miljöbeviset

För att få ett godkänt miljöbevis ska ni svara ja på alla frågor i checklistan. Kan ni inte svara ja än, skriver ni en kommentar om hur ni arbetar för att uppnå kriteriet.

Checklista för er som är miljöcertifierade

Har ni ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001 eller motsvarande fyller ni istället i en speciell checklista framtagen för miljöcertifierade verksamheter: 

Checklista med utvecklingskriterier

Har ni fått bidrag flera år i rad ska ni från och med 2017, förutom att fylla i någon av ovanstående checklistor, välja ett utvecklingskriterium för att fortsätta förbättra ert miljöarbete.

Tips om arbete för en bättre miljö och ekonomi

Vi hjälper gärna din verksamhet att uppfylla målen och har därför tagit fram ett informationsmaterial om hur ni kan bidra till bättre miljö och ekonomi.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter