Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet

Nedanstående formulär fylls i av verksamheter som har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001 eller motsvarande.

Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet

Bakgrundsfrågor

Från vilken avdelning/förvaltning inom Region Skåne har ni fått bidrag/finansiering: * Obligatoriskt fält.
Vilket beslutsdatum finns i ert beslut om bidrag/finansiering från Region Skåne? * Obligatoriskt fält.
Om ni tilldelats en handläggare på Region Skåne, skriv in personens namn.
Namn på er verksamhet/organisation. * Obligatoriskt fält.
Kontaktuppgifter till er miljöansvariga person (namn, telefonnummer och e-postadress): * Obligatoriskt fält.

Miljöfrågor

Vi har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande. * Obligatoriskt fält.


Vi har fattat beslut om att bli fossilbränslefria i vår energianvändning och i våra resor/transporter, och arbetar för detta. * Obligatoriskt fält.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter