Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet

Nedanstående formulär fylls i av verksamheter som har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001 eller motsvarande.

Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet

Bakgrundsfrågor
Från vilken avdelning/förvaltning inom Region Skåne har ni fått bidrag/finansiering?*
Om ni tilldelats en handläggare på Region Skåne, skriv in personens namn.
Namn på er verksamhet/organisation.*
Kontaktuppgifter till er miljöansvariga person (namn, telefonnummer och e-postadress):*
Miljöfrågor
Vi har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande. *
Vi har fattat beslut om att bli fossilbränslefria i våra resor/transporter och vår energianvändning senast 2020, skrivit under uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020 och arbetar för detta. *
 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter