När du har fått bidrag

När du har blivit beviljad bidrag från Region Skåne behöver du i vissa fall göra en återrapportering eller redovisning till Region Skåne där det framgår hur bidragen har använts i din verksamhet.

När du eller din verksamhet söker och beviljas bidrag ska du kontrollera vilka krav för återrapportering som gäller för just det bidrag du beviljats finansiering ur. 

Region Skånes miljöbevis

Om du eller din verksamhet får bidrag om minst sex prisbasbelopp (283 800 kronor år 2020) ska din verksamhet uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis. Det gäller oavsett vilket bidrag du har blivit beviljad.

Region Skåne bedriver ett aktivt miljöarbete som även sträcker sig till de verksamheter vi helt eller delvis finansierar.

Bidrag till kultur

Redovisning av genomförd verksamhet ska göras digitalt till Region Skånes kulturförvaltning via Kulturdatabasen vid begärd tidpunkt. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.