När du har fått bidrag

När du har blivit beviljad bidrag från Region Skåne behöver du i vissa fall göra en återrapportering eller redovisning till Region Skåne där det framgår hur bidragen har använts i din verksamhet.

När du eller din verksamhet söker och beviljas bidrag ska du kontrollera vilka krav för återrapportering som gäller för just det bidrag du beviljats finansiering ur. 

Region Skånes miljöbevis

Om du eller din verksamhet får bidrag om minst sex prisbasbelopp (265 800 kronor år 2016) ska din verksamhet uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis. Det gäller oavsett vilket bidrag du har blivit beviljad.

Region Skånes miljöbevis

Ett bra miljöarbete bidrar till en bättre miljö för vår egen och kommande generationer. Region Skåne bedriver ett aktivt miljöarbete som även sträcker sig till de verksamheter vi helt eller delvis finansierar.

Bidrag till kultur

Redovisning av genomförd verksamhet ska göras digitalt till kulturnämndens förvaltning, Kultur Skåne, via Kulturdatabasen vid begärd tidpunkt. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

I allt tryckt och webbaserat material inklusive pressmaterial ska Region Skånes logotyp och/eller den förklarande texten "Med bidrag från Region Skåne" alltid finnas med i enlighet med Region Skånes varumärkesguide.

Information för dig som har beviljats stöd inom kulturområdet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter