Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge

Följande ledamöter deltar i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge. De representerar olika utvecklingsaktörer i båda länen.
 • Thomas Hansson; Region Skåne (ordförande)                                       
 • Christina Mattisson; Region Blekinge (vice ordförande)
 • Pontus Lindberg; Region Skåne
 • Ilmar Reepalu; Region Skåne
 • Cristina Glad; Region Skåne
 • Kent Mårtensson; Kommunförbundet Skåne
 • Christer Wallin; Kommunförbundet Skåne
 • Per Ola Mattsson; Region Blekinge
 • Sara Högelius; Region Blekinge
 • Lennarth Förberg; Region Blekinge
 • Ingrid Hermansson; Region Blekinge
 • Gustav Nilsson; Region Blekinge
 • Jeanette Wennberg; LO, Kommunal
 • Anna Nilsson; TCO, Unionen
 • Vilmer Andersen; Sveriges Kommuner och Landsting
 • Matz Hammarström; Länsstyrelsen Skåne
 • Helena Morgonsköld; Länsstyrelsen Blekinge
 • Ulrika Arvidsson; Försäkringskassan
 • Sofie Carlsson; Arbetsförmedlingen
 • Håkan Pihl, Högskolan i Kristianstad
 • Maria Hofvendahl Svensson; Lantbrukarnas Riksförbund Skåne
 • Roger Holmström; Företagarna Region Syd
 • Christoph Lukkerz; NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter