Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom regionalfonden och socialfonden så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap. Skåne och Blekinge bildar tillsammans ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige.

Ett av strukturfondspartnerskapets uppdrag är att prioritera ansökningar till två strukturfonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) omfattar 491 miljoner kronor som går till åtgärder som syftar till tillväxt och sysselsättning
  • Europeiska socialfonden (ESF) 984 miljoner kronor som skall användas för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Skåne och Blekinge bildar ett strukturfondspartnerskap

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge består av 23 ledamöter som representerar kommun och landsting/region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar och företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer. Det är också regeringen som utser ordförande för strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapets huvudsakliga uppgift är att yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som kommit i och godkänts av förvaltande myndigheter (Svenska ESF-rådet för Europeiska Socialfonden och Tillväxtverket för Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. I praktiken betyder det att strukturfondspartnerskapet beslutar vilka ansökningar som ska beviljas och inte.

Samråd med den regionala utvecklingsaktören

Innan strukturfondspartnerskapet prioriterar mellan de olika ansökningarna så ska ett samråd ske med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret (Region Skåne för Skåne och Region Blekinge för Blekinge).

Innehållet i programmen som styr fonderna är baserat på de regionala strategier och den gemensamma socioekonomiska analys som tagits fram för Skåne och Blekinge. De kan sammanfattas i tre huvudsakliga utmaningar:

  • Låg produktivitet
  • Låg sysselsättning
  • Stora inomregionala skillnader.

Alla projekt som prioriteras av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge syftar till att förbättra detta.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter