Södra Östersjöprogrammet

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram inom europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin omfattar delar av Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen och har fokus på att stärka en gemensam hållbar utveckling i södra Östersjöområdet, genom att utveckla regionens potential inom ”blå och grön tillväxt”.

Programmets mål

Målet med programmet är att öka den blå och gröna tillväxtpotentialen i södra Östersjöområdet genom gränsöverskridande samarbete.

För vad kan jag söka?

Programmet erbjuder stöd till projekt inom fem tematiska prioriteringar:

  • Ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag
  • Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande
  • Främja hållbara transporter och ta bort flaskhalsar i viktig nätverksinfrastruktur
  • Främja sysselsättning och arbetskraftsrörlighet
  • Förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen

Vem kan söka?

Programområdet består av kustregionerna i Sverige, Tyskland, Danmark, Litauen och Polen. Följande regioner omfattas av programmet:

  • Sverige: Kalmar län, Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län; 
  • Tyskland: Mecklenburg- Vorpommern: Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Landkreis Rostock samt kreisfreie Stadt Rostock;
  • Danmark: Region Själland och Bornholm (del av Region Hovedstaden);
  • Litauen: Klaipėda, Tauragė and Telšiai;
  • Polen: Miasto Szczecin, Szczeciński, Stargardzki, Koszaliński, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski and Elbląski.

Offentliga aktörer från lokal, regional och nationell nivå, forskningsinstitutioner och universitet, myndigheter, intresseorganisationer, och NGO:s kan delta i projekt och få stöd av programmet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Medfinansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 78 miljoner euro (cirka 696 miljoner kronor) på programområdets regionala utveckling.

Svenska aktörers budgetdel i projekten kan finansieras med upp till 75 % från programmet.

Vill du veta mer?

För Södra Östersjöprogrammet finns ett antal utpekade svenska kontaktpunkter vars uppgift är att sprida information om programmet samt stödja initiering och utveckling av projekt gentemot svenska, regionala projektaktörer. Region Skåne är regional kontaktpunkt. 

För mer information var vänlig kontakta Ulrika Melander: Ulrika.Melander@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.