Socialfondsprogrammet för Skåne-Blekinge

Socialfondsprogrammet för 2014-2020 ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Programmets mål

Insatserna inom programmet syftar till att stimulera kompetensutveckling som stärker individens ställning på arbetsmarknaden, förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, öka övergångarna till arbete bland personer som står långt från arbetsmarknaden, och underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Det finns tre programområden:

Kompetensförsörjning

Området omfattar anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på omställning och kompetensutveckling med koppling till verksamheten och individens ställning på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad ska förstärkas.

Öka övergångarna till arbete

Satsningarna gäller bland annat metodutveckling och/eller tillämpning av metoder som bidrar till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden.

Satsningarna ska förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken. Målgrupperna är unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), långtidssjukskrivna och nyanlända, främst kvinnor.

Sysselsättningsinitiativet för unga

Sysselsättningsinitiativet för unga är en särskild satsning av kommissionen som går till de regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga (15-24 år). I Sverige ska pengarna användas i mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Hur socialfondsprogrammet ska genomföras i Skåne-Blekinge kan man läsa i den regionala planen.

Vem kan söka?

Programmet omfattar Skåne och Blekinge. En juridisk person - privat eller offentligrättslig - kan ansöka om stöd. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Vill du veta mer

Har du en idé som du tror platsar inom programmet? Vill du ha mer information eller hjälp i projektutvecklingsprocessen? Kontakta gärna Region Skånes projektcoach: ulrika.melander@skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter