Socialfondsprogrammet för Skåne-Blekinge

Socialfondsprogrammet för 2014-2020 ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Programmets mål

Insatserna inom programmet syftar till att stimulera kompetensutveckling som stärker individens ställning på arbetsmarknaden, förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, öka övergångarna till arbete bland personer som står långt från arbetsmarknaden, och underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Det finns tre programområden:

Kompetensförsörjning

Området omfattar anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på omställning och kompetensutveckling med koppling till verksamheten och individens ställning på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora företag. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad ska förstärkas.

Öka övergångarna till arbete

Satsningarna gäller bland annat metodutveckling och/eller tillämpning av metoder som bidrar till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden.

Satsningarna ska förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken. Målgrupperna är unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), långtidssjukskrivna och nyanlända, främst kvinnor.

Sysselsättningsinitiativet för unga

Sysselsättningsinitiativet för unga är en särskild satsning av kommissionen som går till de regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga (15-24 år). I Sverige ska pengarna användas i mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Hur socialfondsprogrammet ska genomföras i Skåne-Blekinge kan man läsa i den regionala planen.

Vem kan söka?

Programmet omfattar Skåne och Blekinge. En juridisk person - privat eller offentligrättslig - kan ansöka om stöd. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Vill du veta mer

Har du en idé som du tror platsar inom programmet? Vill du ha mer information eller hjälp i projektutvecklingsprocessen? Kontakta gärna Region Skånes projektcoach: ulrika.melander@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.