Nordsjöprogrammet

Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram som finansieras inom europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin inkluderar sju länder runt Nordsjön och har tydligt fokus på förbättrad tillgänglighet, hållbara transporter och utveckling på miljöområdet.

Programmets mål

Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i.

För vad kan jag söka?

Programmet erbjuder stöd till projekt inom fyra tematiska områden:

  • Innovation och kunskapsstyrd ekonomi
  • Gröna teknologier: Stödja övergång till koldioxidsnål ekonomi
  • Klimatförändringar och miljöutmaningar: Anpassning och riskhantering i samband med klimatförändringar, skydda miljön och främja hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter

Vem kan söka?

Regioner i följande sju länder deltar i Nordsjöprogrammet: Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Flandern (Belgien). I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län.

Offentliga aktörer från lokal, regional och nationell nivå, forskningsinstitutioner och universitet, myndigheter, intresseorganisationer, NGO:s och privata företag kan delta i projekt och få stöd av programmet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Medfinansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 167 miljoner euro (cirka 1,4 miljarder kronor) på programområdets regionala utveckling.

Svenska aktörers budgetdel i projekten kan finansieras med upp till 50 % från programmet.

Vill du veta mer?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.