Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin omfattar alla EU-länder samt Norge och Schweiz. Fokus för programmet ligger på att stödja erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer i syfte att regional utveckling i Europa.

Programmets mål

Interreg Europe hjälper regionala och lokala myndigheter runt om i Europa att utveckla och leverera bättre resultat. Målet är att offentliga investeringar i högre utsträckning ska leda till ökad integration och hållbar utveckling för medborgarna i EU.

För vad kan jag söka?

Programmet erbjuder stöd till inom programmets fyra tematiska prioriteringar:

  • Förstärkt forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMEs)
  • Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Skydda miljön och stödja resurseffektivitet

Programmet stödjer två typer av insatser:

  • Interregionala samarbetsprojekt: Partnerskap bestående av offentliga parter/regioner från olika länder i Europa arbetar tillsammans i tre till fem år för att utbyta erfarenheter om en specifik fråga.
  • Lärandeplattformar (Policy Learning Platforms): Programmet stödjer alla regioner i Europa för att inrätta s.k. lärandeplattformar inom programmets tematiska prioriteringar.

Vem kan söka?

Programmet erbjuder stöd till offentliga aktörer från lokal, regional och nationell nivå, forskningsinstitutioner och universitet, icke vinstdrivande intresseorganisationer och NGO:s.

Partners måste komma från något av EU:s medlemsländer, Norge eller Schweiz.

Medfinansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 359 miljoner euro (cirka 3 miljarder kronor) på Interreg Europe.

Programmet finansierar projekt med upp till 85 % för offentliga organisationer och 75 % för privata organisationer.

Vill du veta mer?

Programmet har två nationella kontaktpunkter:

Fredrik Gunnarsson
Region Västerbotten
Tel: + 0703-255717
E-post: fredrik.gunnarsson@regionvasterbotten.se

Maria Eriksson
Näringsdepartementet
Tel: 08-405 1363
E-post: maria.m.eriksson@gov.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.