Program riktade direkt mot Skåne

Ett flertal europeiska fonder är geografiskt bestämda. Struktur- och investeringsfonderna omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både de regionala programmen, till exempel Skåne-Blekingeprogrammet, och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter