EU:s sektorsprogram

I sektorsprogrammen kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2014-2020 flera sådana program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

Sektorsprogram

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter