EU-program

Det finns möjlighet att söka finansiering till olika projekt via en rad fonder och program inom Europeiska unionen, EU. Här finns en förteckning över olika fonder och program, och länkar till mer information om dem.

Struktur- och investeringsfonder

Struktur- och investeringsfonderna är geografiskt bestämda och omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både de regionala programmen, till exempel Skåne-Blekingeprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Sektorsprogram

I sektorsprogrammen kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2014-2020 flera sådana program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter