EU-program 2014-2020

Det finns möjlighet att söka finansiering till olika projekt via en rad fonder och program inom Europeiska unionen, EU. Här finns en förteckning över olika fonder och program, och länkar till mer information om dem.

Struktur- och investeringsfonder

Struktur- och investeringsfonderna är geografiskt bestämda och omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både de regionala programmen, till exempel Skåne-Blekingeprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Sektorsprogram

I sektorsprogrammen kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2014-2020 flera sådana program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

EU:s kommande programperiod 2021-2027

Nuvarande programperiod tar slut 2020. Här kan du läsa mer om hur Region Skåne förbereder inför kommande programperiod och framtagandet av nya EU-program som omfattar Skåne. 

Mer om EU-program 2021-2027

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!