Socialfondsprogrammet för Skåne-Blekinge

Socialfondsprogrammet för 2021–2027 (ESF+) ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Det är ett nationellt program där regionala handlingsplaner tas fram för genomförandet på regional nivå.

Programmets mål

ESF+ kan finansiera insatser som främjar integration, arbetsmarknadsinsatser och social inkludering. I Sverige är fonden uppbyggd kring ett nationellt program till vilket regionala handlingsplaner knyts. Genomförandet av ESF+ på regional nivå sker således med utgångspunkt i regionala utmaningar, prioriteringar och strategier. Skåne och Blekinge delar en gemensam handlingsplan för genomförandet av ESF+. Förvaltande myndighet är Svenska ESF-rådet. 

Det finns två programområden:

Programområde A:1 Kompetensutveckling för sysselsatta

Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.

Programområde A:2 Insatser riktade till individer utanför arbetsmarknaden

Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

Handlingsplan för Skåne-Blekinge programmet är nu godkänd och kommer inom kort att publiceras på ESF-rådets hemsida. Till dess hittar ni arbetsdokument samt socioekonomisk analys nedan.

Vill du veta mer?

Förvaltande myndighet för ESF+ är Svenska ESF-rådet. Du finner mer information på deras hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.