Interreg Nordsjöprogrammet

Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram som finansieras inom europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin inkluderar sju länder runt Nordsjön och insatserna ska bidra till en grön och hållbar framtid.

Programmets mål

Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har fyra prioriteringar:

  • Robusta och smarta ekonomier i Nordsjöregionen
  • En grön omställning i Nordsjöregionen
  • En klimatresilient Nordsjöregion
  • Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen.

Vill du veta mer?

Västra Götalandsregionen är utsedd till nationell kontaktpunkt för Nordsjöprogrammet.

Mer information finner du på Interreg Nordsjöprogrammets hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.