Ansökan Ungt entreprenörskap 2020

Gör er ansökan till Ungt entreprenörskap 2020 här. Sista ansökningsdag är 28 februari.

Ungt entreprenörskap

Namn på verksamhet * Obligatoriskt fält.
Sökt belopp inkl andra aktörer (SEK) * Obligatoriskt fält.
Därav sökt av Region Skåne (SEK) * Obligatoriskt fält.

Uppgifter om sökande

Sökande part * Obligatoriskt fält.
Organisationsnummer * Obligatoriskt fält.
Adress * Obligatoriskt fält.
Postnummer * Obligatoriskt fält.
Ort * Obligatoriskt fält.
Postgiro/bankgiro * Obligatoriskt fält.
Kontaktperson * Obligatoriskt fält.
Telefon * Obligatoriskt fält.
E-post * Obligatoriskt fält.
Firmatecknare * Obligatoriskt fält.

Medsökande

Medsökande part
Organisationsnummer
Medsökande part
Organisationsnummer
Medsökande part
Organisationsnummer
Medsökande part
Organisationsnummer
Medsökande part
Organisationsnummer

Beskrivning av insatsen

Beskriv er verksamhet * Obligatoriskt fält.
Hur kopplar er verksamhet an till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt? Försök vara så specifik som möjligt. * Obligatoriskt fält.
Hur arbetar ni med att stärka unga entreprenörer och det entreprenöriella lärandet? * Obligatoriskt fält.
Hur arbetar ni med jämställdhet och jämlikhet? * Obligatoriskt fält.

Missiv med underskrift av behörig firmatecknare samt kortfattad budget skickas till Contact.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter