Ansökan Sommarentreprenör 2020

Gör er ansökan till Sommarentreprenör 2020 här. Sista ansökningsdag är 28 februari.

Sommarentreprenör 2020

Namn på projekt/insats * Obligatoriskt fält.
Sökt belopp inkl andra aktörer (SEK) * Obligatoriskt fält.
Därav sökt av Region Skåne (SEK) * Obligatoriskt fält.

Uppgifter om sökande

Sökande part * Obligatoriskt fält.
Organisationsnummer * Obligatoriskt fält.
Adress * Obligatoriskt fält.
Postnummer * Obligatoriskt fält.
Ort * Obligatoriskt fält.
Postgiro/bankgiro * Obligatoriskt fält.

Kontaktperson

Namn * Obligatoriskt fält.
Telefon * Obligatoriskt fält.
E-post * Obligatoriskt fält.
Firmatecknare * Obligatoriskt fält.

Beskrivning av insatsen

Inom vilken förvaltning anordnas sommarentreprenörerna i er kommun? * Obligatoriskt fält.
Hur många år har ni tidigare arrangerat sommarentreprenörerna? * Obligatoriskt fält.
Hur många deltagare planerar ni för att kunna ta emot 2020? * Obligatoriskt fält.
Vilka andra kommuner samarbetar ni med? * Obligatoriskt fält.
Hur samarbetar ni med det lokala näringslivet? * Obligatoriskt fält.
Samarbetar ni med andra organisationer som stöttar entreprenörskap? * Obligatoriskt fält.
Ange en kortfattad tid och aktivitetsplan för insatsen. Exempelvis när rekryterar ni deltagare, kick-off, avslutning mm. * Obligatoriskt fält.

Kortfattad budget skickas till Contact.

Söka extra medel

Förutom bidrag per deltagare går det att söka extra medel med upp till 200 000 kr.

Målsättningen med de extra medel som finns är att förlänga processen genom att koppla ihop den med andra initiativ i kommunen eller att utöka samarbete med övriga stödsystemet för entreprenörer. Ansökningar som innebär samarbete mellan flera kommuner prioriteras. Fundera gärna på om ni kan göra något som anknyter till InnoCarnival som äger rum i Folkets park 15-16 april och involverar ungdomar från hela Skåne.

Beskrivning av insatsen
Ange en kortfattad tid och aktivitetsplan för insatsen

Kortfattad budget skickas till Contact.

Vilka effekter vill ni uppnå med insatsen?
Hur stärker insatsen ungt entreprenörskap i kommunen?
Vilka andra kommuner och/eller organisationer kommer ni att samarbeta med?
Vilket mervärde tillför insatsen till sommarentreprenörerna?

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter