Vanligt ställda frågor

Här hittar du svar på de vanligt ställda frågorna om verksamhetsfinansiering för organisationer som främjar innovation och hållbara växande företag.

Vi har ännu inte fastställda siffror för omsättningen hur gör vi då?

Utgå från den prognostiserade omsättningen för 2022.

Vårt utkast till verksamhetsplan är inte färdigt.

Om det är färdigt inom de närmaste veckorna, meddela när ni kan skicka in den. Om planen inte kommer inom kort meddela detta och beskriv hur processen ser ut.

Måste man göra något inom alla områden?

Nej det måste man inte. I Skåne finns organisationer som jobbar med alla, flera eller bara något av de områden som beskrivs. Det går bra att söka i vilket fall som helst.

Vi vet inte under vilken vi rubrik vi ska skriva.

Skriv där ni tycker att det passar bäst och gör en notering om att i tycker att det passar in lika bra någon annanstans. Det viktiga är inte exakt vad ni sorterar in texten utan att den på ett bra sätt beskriver effekten av er verksamhet.

Vi tycker att vi svarar på frågorna i verksamhetsplanen, måste vi fylla i alla delar av intresseanmälan ändå?

Det går bra att under frågorna i intresseanmälan hänvisa till sidor i verksamhetsplanen om ni tycker att området beskrivs tydligt där.

Hur mycket finansiellt stöd kan man söka?

Eftersom 2022 är ett politiskt valår sker budgetbeslut i Regionala utvecklingsnämnden först i februari 2023, därför har vi ingen indikation på verksamhetsfinansieringens totala budget. De organisationer som fick finansiering under 2022 fick mellan 500 000 och 2 500 000 kr.

Ett medskick är att finansieringen för er verksamhet måste stå i relation till de resultat som er organisation förväntas skapa. Ta med i bedömningen hur mycket resultat ni har kapacitet att leverera under 2023.

Maximalt belopp att söka är 35% av er omsättning 2022. Eftersom året ännu inte är slut får ni utgå från den prognostiserade omsättningen just nu. 

Vad menar ni med ”organisationer” på frågan om nätverk och interaktion (i avsnittet bedömningskriterier)?

Vi menar kommuner, företag eller andra aktörer som jobbar med liknande/överlappande verksamhet. Det behöver inte vara en uttömmande lista och kan vara skånska, nationella eller internationella organisationer. Dels vill vi förstå hur ni ser på er roll i förhållande till liknande aktörer dels vill vi förstå hur ni arbetar med organisationer som kompletterar er verksamhet exempelvis som ni hänvisar företag vidare till.

Varför är det så kort ansökningstid?

Intresseanmälan är bara en del i bedömningsprocessen och bör därför vara kortfattad. Eftersom verksamhetsbidraget inte ska finansiera projekt eller samverkansinitiativ utan bygga på organisationens existerande verksamhet bör intresseanmälan vara relativt enkel att fylla i. 
Kan man söka tillsammans med andra organisationer?  
Nej eftersom det är en finansiering av kärnverksamhet.

Hur definierar ni Skåne Nordväst, Nordost, Sydväst, och Sydost?

Skåne Sydväst

 • Malmö
 • Lund
 • Trelleborg
 • Skurup
 • Vellinge 
 • Staffanstorp  
 • Kävlinge 
 • Burlöv 
 • Lomma 
 • Svedala 
 • Höör 
 • Eslöv

Skåne sydost 

 • Ystad  
 • Simrishamn 
 • Sjöbo 
 • Tomelilla  

Skåne Nordväst

 • Helsingborg
 • Landskrona
 • Ängelholm
 • Höganäs
 • Båstad
 • Bjuv
 • Örkelljunga 
 • Perstorp 
 • Svalöv 
 • Åstorp 
 • Klippan 

Skåne Nordost 

 • Kristianstad 
 • Hässleholm 
 • Osby 
 • Hörby 
 • Bromölla 
 • Östra Göinge  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.