Goda exempel i Skåne

Här har vi samlat goda exempel från olika delar av Skåne.

Listan fylls på löpande och har du några goda exempel att dela med andra, kontakta Helene Henriksson, ansvarig för satsningen Sätt Skåne i rörelse.

Läs om våra goda exempel i Skåne

 • En Frisk Generations vision är ett samhälle där god och jämlik hälsa för alla barn är en självklarhet. Vi vill se ett samhälle där barns möjligheter ser likadana ut oavsett hur de växer upp och i vilket område de bor. Där familjer är motorn för ökad social gemenskap, trygghet och en god och jämlik hälsa.

  Vår metod

  Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En gemenskap som inte baseras på prestation, pengar eller färdigheter. I våra program anordnas aktiviteter två gånger i veckan ihop med lokala idrottsföreningar, andra organisationer och det lokala näringslivet. Målet är att stärka det lokala samhället och bidra till ett tryggt bostadsområde samt att barnen och deras föräldrar ska fortsätta vara aktiva och ingå i nya inkluderande gemenskaper.

  Familjeprogram för en mer jämlik hälsa

  En Frisk Generations familjeprogram riktar sig till barn i lågstadieålder och deras familjer. Aktiviteterna är anpassade för barn som är 4-12 år och områdena väljs ut i samråd med kommunen.

  Familjerna erbjuds olika idrotts-och friluftsaktiviteter, kunskap om bra och hälsosam mat, samt föräldrastöd. Alla aktiviteter sker lokalt, är kostnadsfria och utrustning för specifika aktiviteter tillhandahålls på plats. I varje samarbetskommun anordnas årligen ett öppet familjelopp och en föreläsning riktad mot föräldrar med syfte att informera och inspirera till ett mer hälsosamt liv.

  En Frisk Generations familjeprogram för en mer jämlik hälsa ska bidra till att deltagarna upplever en meningsfull fritid, får förbättrad fysisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, stärkta familjerelationer, ett utvecklat nätverk, ökad social delaktighet och ett tryggare bostadsområde.

  Öppna hälsofrämjande aktiviteter för barn och föräldrar

  Med En Frisk Generations öppna aktiviteter erbjuds kostnadsfria utomhusaktiviteter för barn och föräldrar i närområdet. 

  I de öppna hälsofrämjande aktiviteterna är alla välkomna och även barn utan sina föräldrar kan delta. Aktiviteterna är en drop-in verksamhet och ingen anmälan behöver göras. Aktiviteterna är anpassade till barn i låg- och mellanstadiet och alla oavsett funktion kan delta. Aktiviteterna avslutas med en fruktstund och samtal kring olika teman, till exempel om mat, rörelse, sömn eller skärmtid och ska inspirera till en förbättrad psykisk och fysisk hälsa.

  Programmet bidrar till att alla barn ska känna sig trygga på de arenor som finns och känna sig bekväma i att nyttja lokala utemiljöer på samma villkor och genom det minska känslan av utanförskap och ge en ökad trygghet.

  Kontakt

  För mer information, kontakta Alexander Nazar
  eller läs mer på hemsidan (En Frisk Generation)

 • Hållbar Generation, vi har lösningar för hälsosammare generationer, både vår och nästa…

  Vi leder grupper, utbildar och processleder arbetsplatser, vad social hållbarhet innebär och hur systematiskt arbete med fysisk aktivitet skapar en hållbar generation. Gemensamt tar vi fram lösning som passar just er verksamhet.

  Antalet barn som är stillasittande ökar och få når upp till rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Många barn har också dålig grundmotorik när dom börjar skolan! Barnen behöver vår hjälp att i tidig ålder röra på sig mer och träna sin rörelseförmåga och sitt rörelsemönster. Detta kommer främja barnets inlärning och skolgång.

  Hållbar Generation lyfter vikten av barn i tidig ålder får öva in de grundmotoriska färdigheterna som är 12 till antalet. Vår rörelseposter, Rör på er varje dag är framtagen för att påminna oss.

  Sedan hösten -21 genomför Hållbar Generation en satsning för mer rörelse i förskolan i samarbete med Sparbanken Skåne, Hållbar generation | Sparbanken Skåne. En satsning för att öka kunskapen hos pedagoger som arbetar på förskolan om fysisk aktivitets effekter på barns välbefinnande. Och ge barnen glada minnen av rörelse som stärker deras självförtroende och rörelserikedom.
  Resultat har varit fantastiskt, över 150 förskolor har visat intresse och projektet har fått många fina recensioner.

  Besök oss för mer information:
  Webb 
  Facebook

  Tillsammans rör vi oss framåt!

  Vill du komma i kontakt med Hållbar Generation,
  kontakta linda@hallbargeneration.se 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.