Kom igång med Dans för hälsa

För att kunna starta en Dans för hälsa-grupp behöver ni gå igenom ett antal olika steg. Region Skånes regionala projektledare hjälper er att komma igång. Med projektledarens stöd får ni tillgång till forskning och argument, informationsmaterial och ett nätverk av Dans för hälsa-instruktörer i Skåne.

Steg 1: Förankra och samverka

 • Förankra arbetet i er verksamhetsledning. Informera exempelvis skolchef, chef för elevhälsa eller rektor om ert initiativ.
 • Etablera samarbete med elevhälsan. De är centrala för att nå målgruppen och rekrytera deltagare. Elevhälsan kan nå de elever som verkligen skulle må bättre av dansen, men som kan ha svårt att ta steget på egen hand.
 • Utse en arbetsgrupp.

Steg 2: Välj målgrupp

 • Utse målgrupp för dansen. Bestäm vilken ålder eller vilka årskurser som ska delta. Ska dansen endast rikta sig till tjejer eller till alla?

Steg 3: Resursplanera – hitta instruktörer

 • Vidareutbilda anställda i er verksamhet. Metoden kräver två instruktörer. Utbildningen tar två arbetsdagar och erbjuds återkommande på flera platser i landet. För att bli instruktör krävs tidigare utbildning inom vård, medicin eller pedagogik.
 • Ett alternativ är att ”anlita” redan verksamma instruktörer. Kolla på Dans för hälsas karta om det finns utbildade instruktörer i närheten.

  Tänk på att säkerställa arbetstiden och att instruktören har möjlighet att genomföra dansen efter skoldagens slut.

Steg 4: Boka tid och plats

 • Hitta en passande lokal.
 • Bestäm tid och datum för gruppen.
 • Undersök om ni behöver köpa in något, till exempel mattor och filtar till avslappning. Det är också bra att köpa in frukt till varje pass.

Försök att hitta en tid och plats som passar många. Nära efter skoldagens slut kan vara bra för att deltagarna inte ska hinna hem och riskera att fastna i soffan eller framför skärmen. Tänk på att det ska vara en trygg och neutral plats.

Steg 5: Informera och ta emot anmälningar

 • Bestäm hur anmälan ska gå till, vilka kontaktuppgifter ni vill ha in samt vem som är ansvarig för deltagarlistan.
 • Ta fram informationsmaterial. Ta stöd av mallar som finns. Kontakta regional projektledare.
 • Sprid ordet om dansen och hur man anmäler sig. Lägg ut informationen i digitala, sociala kanaler och håll gärna informationsträffar.
 • Bjud in till "prova på"-tillfällen.

Steg 6: Sätt ihop ett danspass

 • Sätt ihop ert första danspass. Ta stöd av material från dansinstruktörernas utbildning.
 • Öva på att hålla passet för varandra, för arbetsgruppen och gärna för elevhälsans personal. Att ha fått prova på ger dina kollegor en tydligare uppfattning av insatsen, vilket underlättar samarbetet.

Steg 7: Utvärdera och anpassa

 • Utvärdera och fånga upp vad deltagarna tycker och känner.
 • Följ upp effekten och måluppfyllelsen. Anpassa dansen efter deltagarnas upplevelser och behov.

Några tips på vägen

Börja förberedelser som att utse arbetsgrupp, instruktörer och hitta lämplig lokal i god tid.

Erbjud frukt i samband med dansen, då deltagarna ibland kan behöva fylla på med energi. Frukten ger också en naturlig ingång att prata kring goda levnadsvanor, så som att äta bra för att orka det man vill och behöver göra under dagen.

Har du frågor eller behöver hjälp med att komma igång? Kontakta Region Skånes projektledare Pernilla Kipping via pernilla.kipping@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.