2020 var det 16 500 personer som pendlade till en arbetsplats på andra sidan Öresund. Det är fler svenskar som har sin arbetsplats på andra sidan sundet än tvärt om. Sitt maximum nådde pendlingen från den svenska sidan år 2008 då antalet pendlare var drygt 19 000 personer. Statistiken visar också att pendlingen minskat något mellan 2015-2020, men att minskningstakten varit väsentligt lägre än mellan 2008-2015.

Den pendlingsstatistik som presenteras här är den första sedan 2015, då statistikutlämningen mellan Danmark och Sverige upphörde. Under 2021 hittades genom Region Skåne, Danmarks statistik och SCB en lösning på problemet och nya siffror över pendlingen kunde presenteras.

Nedan hittar du de viktigaste nyckeltalen kopplade till pendlingen. Under "Mer information" finns länkar för dig som vill fördjupa dig. Där hittar du den senaste rapporten om Öresundspendling och du kan enkelt klicka dig vidare till vår databank Öresundsdatabasen för att fördjupa dina kunskaper.Senast uppdaterad : 2023-05-05