Stödet har hjälpt många företag i kris och fanns till för att genomföra omställningsinsatser som krävdes för att möta Corona-pandemin.

Detta genom att företag fick möjlighet att anlita extern kompetens i form av konsulttjänster för utveckling av nya erbjudanden eller framtagande av strategier för den omställning Corona-pandemin förde med sig. 

Företaget Klinta ställde om och hittade nya sätt att nå sina kunder på under pandemin

Klinta omställningscheckarSenast uppdaterad : 2023-01-09