- Vi är alla djupt berörda av det krig som just nu pågår i Ukraina, säger Gitte Wille, kulturchef i Region Skåne. Jag delar den sorg, smärta, oro och ilska som många känner. På Kulturförvaltningen pågår ett arbete för att undersöka vad som kan bli vår och kulturnämndens roll i den pågående krisen och ett kommande flyktingmottagande. En stor erfarenhet från 2015, då många människor flydde från kriget i Syrien, är att kultursektorn spelar en viktig roll på olika sätt i mottagandet av människor som kommer till Sverige. Insatser i sektorn kan öka takten när det gäller integration, etablering och inkludering i samhället. Vi vet också att många av våra skånska kulturaktörer känner ett stort engagemang och står redo att bidra på olika sätt.

På Kulturförvaltningen är vår utgångspunkt att vi ska arbeta inom ramen för vårt ordinarie uppdrag när vi identifierar behov av insatser och att använda vår ordinarie stödstruktur där vi kan stötta och göra skillnad. Det är också viktigt att eventuella insatser samordnas inom såväl Region Skåne som med andra myndigheter.

I tider som dessa är det ännu viktigare att värna om konstens och kulturens frihet. Vi får aldrig tappa tron på konstens och kulturens förmåga att förmedla människors berättelser, erfarenheter och tankar. Att skapa mening och sammanhang i tillvaron. Men även att stå upp för demokratin och alla människors lika värde och rätt att uttrycka sig. Det är enbart i ett fritt samhälle som kulturen kan bli en kraft att räkna med i samhällsbygget. Därför är det viktigt att vi alla fortsätter att göra det vi är bäst på. De vill säga att utifrån våra olika roller fortsätta vårt arbete. Och i det osäkra läget vi befinner oss är det extra viktigt att vi inte glömmer bort att visa omtanke mot alla de människor vi möter i vår vardag.

/Gitte Wille, kulturchef Region Skåne

Extra stöd till verksamhetsstödsmottagare

Mottagare av årligt verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd har möjlighet att ansöka om ett extra stöd för insatser som syftar till att möta behov som uppstått på grund av kriget i Ukraina.

Stöd kan sökas för insatser som handlar om något av följande två områden:

1.       Samarbete med eller värdskap för en ukrainsk konstnär i residens
2.       Aktiviteter för och med barn från Ukraina som kommit till Sverige

Stödet utformas som ett extra tillägg till verksamhetsstödet och ska svara mot ett väl definierat och konkret behov som ligger inom ramen för organisationens ordinarie uppdrag. Stöd kan uppgå till maximalt 150 000 kronor. Insatsen ska vara avgränsad i tid samtidigt som det bör finnas en tanke om hur insatsen ska ge effekter på sikt.

Stödet söks och handläggs löpande fram till den 31 maj. Kontakta din ordinarie handläggare innan du skickar in en ansökan. Du är även välkommen att kontakta Robert Karlsson, robert.karlsson@skane.se, om du har några frågor eller andra funderingar.

Beviljade stöd

  • Ifö Center får 150 000 kronor för att under sex månader att ta emot två ukrainska konstnärer i residens som har anvisats till Ifö Center från SWAN Emergency Residency.

    De två konstnärerna som kommer till Ifö Center heter Anastasiia Lyoko och Gulych Volodomyr. I residenset ingår arbetslokaler, boende, arvode, resekostnad, materialbudget samt värdskap. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärernas villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnärerna en trygg plats.

  • Kulturakrobaterna får 84 900 kronor till projektet Clowns in transit där de kommer att besöka barn från Ukraina som befinner sig på Migrationsverkets transitboenden i Malmö. Besöken innehåller såväl individuella möten som lite större föreställningar. Det konstnärliga innehållet omfattar humor, musik, trolleri, jonglering och akrobatik. Projektet har tagits fram efter önskemål från Migrationsverket i Malmö och kommer att äga rum i perioden maj-augusti.

  • Milvus Artistic Research Center får 75 000 kronor för att under tre månader ta emot den ukrainska curatorn och projektledaren Valeriia (Lera) Buradzhyieva i residens. Under perioden kommer Lera att ha möjlighet att fortsätta sitt utforskande arbete inom samtida konst och performance på landsbygden. I sitt arbete under residenset på MARC har hon med sig erfarenheter från liknande arbeten i Ukraina. En viktig komponent i hennes arbete handlar om att få fler unga att engagera sig i konst och kultur som ett sätt att uttrycka sig och utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande.Senast uppdaterad : 2022-05-11