- Vi är alla djupt berörda av det krig som just nu pågår i Ukraina, säger Gitte Wille, kulturchef i Region Skåne. Jag delar den sorg, smärta, oro och ilska som många känner. På Kulturförvaltningen arbetar vi kontinuerligt med att undersöka hur vår och kulturnämndens roll i den pågående krisen och i samband med mottagandet av personer från Ukraina som kommer till Skåne kan se ut. En stor erfarenhet från 2015, då många människor flydde från kriget i Syrien, är att kultursektorn spelar en viktig roll på olika sätt i mottagandet av människor som kommer till Sverige. Insatser i sektorn kan öka takten när det gäller integration, etablering och inkludering i samhället. Vi vet också att många av våra skånska kulturaktörer känner ett stort engagemang och står redo att bidra på olika sätt.

På Kulturförvaltningen är vår utgångspunkt att vi ska arbeta inom ramen för vårt ordinarie uppdrag när vi identifierar behov av insatser och att använda vår ordinarie stödstruktur där vi kan stötta och göra skillnad. Det är också viktigt att eventuella insatser samordnas inom såväl Region Skåne som med andra myndigheter.

I tider som dessa är det ännu viktigare att värna om konstens och kulturens frihet. Vi får aldrig tappa tron på konstens och kulturens förmåga att förmedla människors berättelser, erfarenheter och tankar. Att skapa mening och sammanhang i tillvaron. Men även att stå upp för demokratin och alla människors lika värde och rätt att uttrycka sig. Det är enbart i ett fritt samhälle som kulturen kan bli en kraft att räkna med i samhällsbygget. Därför är det viktigt att vi alla fortsätter att göra det vi är bäst på. De vill säga att utifrån våra olika roller fortsätta vårt arbete. Och i det osäkra läget vi befinner oss är det extra viktigt att vi inte glömmer bort att visa omtanke mot alla de människor vi möter i vår vardag.

/Gitte Wille, kulturchef Region Skåne

Extra stöd till verksamhetsstödsmottagare

Mottagare av årligt verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd har haft möjlighet att ansöka om ett extra stöd för insatser som syftar till att möta behov som uppstått på grund av kriget i Ukraina.

Stöd kunde sökas för insatser som handlar om något av följande två områden:

1.       Samarbete med eller värdskap för en ukrainsk konstnär i residens
2.       Aktiviteter för och med barn från Ukraina som kommit till Sverige

Stödet kunde sökas fram till den 31 maj. Det är sju verksamheter som kommit in med ansökningar och de får dela på 860 000 kronor.

Vad gäller stöd för Ukraina-relaterade insatser i framtiden hänvisar vi i första hand till våra ordinarie utlysningar av kommunsamverkansmedel, produktionsstöd och utvecklingsstöd.

Beviljade stöd

 • Film i Malmö får 45 000 kronor för att anordna visningar av aktuell, nyproducerad videokonst från Ukraina. Visningarna kommer att ske på tre platser i Skåne, Malmö, Järrestad och Bromölla, och sker i samarbete med WIFT (Women in Film and Television), Rikstolvan och Ifö Center. Programmet innehåller nio videoverk av lika många konstnärer och är sammansatt av Kyiv Biennial och Serge Klymko. Stödet kommer i huvudsak att användas till att betala visningsersättning till de medverkande konstnärerna via den ukrainska organisationen Emergency Support Initiative som drivs av Kyiv Biennial.

 • Ifö Center får 125 000 kronor för del 2 av projektet Konstnär för konstnär. Ifö Center kommer under sex månader att ta emot ytterligare en ukrainsk konstnär i residens som har anvisats till Ifö Center från SWAN Emergency Residency.

  Konstnären som kommer till Ifö Center heter Olena Klochko och hon kommer från östra Ukraina. I residenset ingår arbetslokaler, boende, arvode, resekostnad, materialbudget, värdskap och ett nätverk som skapar möjligheter till framtida samarbeten och utbyten. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärens villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnären en trygg plats.

 • Ifö Center får 150 000 kronor för att under sex månader att ta emot två ukrainska konstnärer i residens som har anvisats till Ifö Center från SWAN Emergency Residency.

  De två konstnärerna som kommer till Ifö Center heter Anastasiia Lyoko och Volodomyr Gulych. I residenset ingår arbetslokaler, boende, arvode, resekostnad, materialbudget samt värdskap. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärernas villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnärerna en trygg plats.

 • Kulturakrobaterna får 84 900 kronor till projektet Clowns in transit där de kommer att besöka barn från Ukraina som befinner sig på Migrationsverkets transitboenden i Malmö. Besöken innehåller såväl individuella möten som lite större föreställningar. Det konstnärliga innehållet omfattar humor, musik, trolleri, jonglering och akrobatik. Projektet har tagits fram efter önskemål från Migrationsverket i Malmö och kommer att äga rum i perioden maj-augusti.

 • Malmö Konstmuseum får 45 000 kronor för att kunna bjuda in konstnären Lada Nakoneczna på residens i höst. Malmö Konstmuseum har bjudit in den ukrainska konstnären Lada Nakoneczna för att under ett residens i höst skapa ett nytt verk till sin samling. Det nya verket kommer att visas i samband med utställningen ”Difficult Pasts – Shared Futures”.

 • Milvus Artistic Research Center får 75 000 kronor för att under tre månader ta emot den ukrainska curatorn och projektledaren Valeriia (Lera) Buradzhyieva i residens. Under perioden kommer Lera att ha möjlighet att fortsätta sitt utforskande arbete inom samtida konst och performance på landsbygden. I sitt arbete under residenset på MARC har hon med sig erfarenheter från liknande arbeten i Ukraina. En viktig komponent i hennes arbete handlar om att få fler unga att engagera sig i konst och kultur som ett sätt att uttrycka sig och utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande.

 • Milvus Artistic Research Center får 75 000 kronor för del två av ett akutresidens för den ukrainska curatorn och projektledaren Valeriia (Lera) Buradzhyieva. Milvus Artistic Research Center (MARC) kommer att fortsätta erbjuda residensplats till den ukrainska curatorn och projektledaren Valeriia (Lera) Buradzhyieva under ytterligare tre månader, till och med början av november. Det innebär att Lera kommer att ha möjlighet att fördjupa sitt utforskande arbete inom samtida konst och performance på landsbygden och att hon kan fortsätta bidra till MARCs utveckling under ytterligare en period.

 • Skånes Dansteater får 130 000 kronor för att mellan den 7 juni och 31 december att ta emot två ukrainska danskonstnärer i residens som har anvisats till Skånes Dansteater från SWAN Emergency Residency. De två konstnärerna som kommer till Skånes Dansteater heter Viktoriia Slieptsova och Viktoriia Khoroshylova. Förutom att erbjuda boende och ett stipendium erbjuder Skånes Dansteater de två danskonstnärerna möjligheten att nyttja Skånes Dansteaters resurser och nätverk för eget skapande. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärernas villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnärerna en trygg plats för ett förutsättningsbart utforskande.

 • Skånes Hemslöjdsförbund får 150 000 kronor för att i samarbete med Östra Göinge kommun och lokala föreningar arrangera olika slöjdaktiviteter som vänder sig till familjer från Ukraina. Tanken är att aktiviteterna ska börja under sommaren och pågå under hösten 2022. Planen är att skapa meningsfulla, regelbundna aktiviteter dit barn och unga kan få komma för att utveckla sitt eget skapande, lära sig olika slöjdtekniker och få sysselsättning. Slöjdaktiviteterna kommer att utformas så att barnens egna berättelser får ta stor plats och utgöra en del av aktiviteten. Syftet är att skapa meningsfull, utvecklande sysselsättning och i förlängningen integration och samhörighetskänsla.

 • Teater 23 får 100 000 kronor för ett akutresidens för den ukrainska scenkonstnären Tetyana Yanko. Teater 23 kommer under tre månader att ta emot den ukrainska regissören, dramatikern och skådespelaren Tetyana Yanko i residens. Tetyana driver en teater för barn och unga i Chernikiv i Ukraina som även den har namnet Teater 23. Hon befinner sig just nu på flykt och via tidigare kontakter med Emma Ribbing på InDiscourse har hon möjlighet att komma till Malmö.

  Genom att ta emot Tetyana i residens vill Teater 23 stötta en kollega i en svår situation samtidigt som förhoppningen är att de ska kunna byta erfarenheter och skapa kontakter inför framtiden. Teater 23 kommer att samarbeta tätt ihop med InDiscourse för att skapa ett bra värdskap för Tetyana.Senast uppdaterad : 2022-05-11