Region Skåne kommer prioritera mellan de inkomna ansökningarna som uppfyller förutsättningarna för stöd och ger företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar för att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag.

Har du svårt att hitta rätt kompetens för företagets utveckling?

Då kan du som driver ett litet eller medelstort skånskt företag söka upp till 250 000 kronor för att genomföra insatser för att höja kompetensen i företaget. Det första steget är att göra behovskartläggning med stöd av erfarna rådgivare.

De företag som kvalificerar sig i en utlysning av checkar får stöd av organisationerna Almi, IUC Syd eller Media Evolution i att genomföra en behovskartläggning, som sen kan ligga till grund för en Kompetenscheck. Det verktyg som används för behovskartläggningen är Mind the Gap.

Mind the gap

Mind the Gap har ett enkelt upplägg med två workshops inom loppet av två veckor som hjälper företag att tydliggöra och utveckla sin affärsstrategi, och koppla den till vilka övergripande kompetenser som behövs i företaget.

De företag som väljs ut att få en Kompetenscheck kan få viss ersättning för att möta behov uttryckta i behovskartläggningen. Det kan handla om köp av tjänst, t ex kostnad för en relevant utbildning eller konsultköp. Företaget kommer då att få ta fram projektmål och beskriva vad tillförandet av ny kompentens ska resultera i, samt ta fram en kostnads- och finansieringsplan.

Projektet ska vara nivåhöjande och bidra till ökad produktivitet i företaget. Det innebär att det ska tillföra ny kompetens till företaget, och gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att ha en långsiktig idé om hur verksamheten ska utvecklas.

Berättelser från företag

Frank Valiant

Hör Frank Valiants VD Hedda Lidgard berätta om vad satsningen inneburit för företaget och alla medarbetare.

Jape

Hör företaget Jape berätta om sin upplevelse av verktyget Mind the Gap.

Så här söker du en kompetenscheck

  • Företaget ska ha mellan 5 och 99 anställda.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 100 miljoner kronor enligt föregående års bokslut.
  • Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.
  • Stöd får inte lämnas för kostnader som avser företagets normala drift eller till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
  • Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt. Vid stort söktryck prioriteras företag som inte tidigare erhållit en affärsutvecklingscheck. Företag får endast ha en aktiv Affärsutvecklingscheck åt gången.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får koncernen inte sysselsätta fler än 250 personer och ha en nettoomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år i föregående års bokslut.
 • Processen mot en Kompetenscheck sker i två steg. De företag som kvalificerar sig i en utlysning av checkar får stöd av organisationerna Almi, IUC Syd eller Media Evolution i att genomföra en behovskartläggning, som sen kan ligga till grund för en Kompetenscheck. De företag som väljs ut att få en Kompetenscheck kan få viss ersättning för att möta behov uttryckta i behovskartläggningen.

  Projektet ska vara nivåhöjande och bidrag till ökad produktivitet i företaget. Det innebär att det ska tillföra ny kompetens till företaget, och gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

  Företag kan beviljas mellan 25 000 och 250 000 kronor och måste själva stå för 50 % av kostnaderna. Till exempel: För att bli beviljat 50 000 kronor måste företaget själv bidra med 50 000 kr för en total projektbudget om 100 000 kronor.

  Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande sätt:

  • Köp av tjänst

  En Kompetenscheck kan exempelvis användas för att täcka kostnaderna för en konsult eller för en relevant utbildning för företagens personal. Däremot kan inte företaget få ersättning för den tid personalen lägger på utbildning.

 • Ansökan är stängd och beräknas öppna igen våren 2024.

  • Intresseanmälan granskas av Region Skåne för att se om det sökande företaget uppfyller grundkriterierna.

  • De företag som kvalificerar sig erbjuds en utvecklingsdialog med rådgivare på Almi, IUC Syd eller Media Evolution, inför/efter genomförande av behovskartläggningen med Mind the Gap.

  • Efter behovskartläggningen tar företaget fram mål för det fortsatta arbetet samt en kostnads- och finansieringsplan.

  • Rådgivarna skriver en motivering för beslut av partnerskapet.

  • Vid ett positivt beslut gör företaget en formell elektronisk ansökan. Projektet kan påbörjas. Efter upparbetade kostnader kan beviljad summa rekvireras.
 • Då ditt företag beviljats en kompetenscheck kommer du att få information om hur du gör en formell elektronisk ansökan. Det sker via tjänsten minansokan.se. Här söker du sedan också utbetalningar av checken. Du kommer också att få tillgång till mallar för rapportering.Senast uppdaterad : 2023-09-01