Mentorskapsprogrammet

Under programmet kommer mentorerna få delta på en introduktion, en avslutning samt 7 separata utbildningstillfällen med andra mentorer och adepter. Dessa utbildningar hålls i nuläget online och syftar till att utbilda deltagarna i bland annat interkulturella kompetenser, mentorskap och arbetsplatskultur med mera. Utöver utbildningarna har man som mentor individuella träffar med sin adept och ordnar studiebesök.

Adepterna rekryteras av Arbetsförmedlingen och mentorer rekryteras bland annat av våra samverkansparter för att sedan matchas i par baserat på olika faktorer så som geografisk placering, ­utbildning och nätverk med mera.

Utbildningar

Mentorerna deltar på tre utbildningstillfällen tillsammans som berör bland annat mentorskap och interkulturella kompetenser. Utöver dessa tre tillfällen infattar projektet en introduktion, en avslutning samt fyra workshops tillsammans med adepterna i ämnen såsom arbetskultur, anställningsbarhet och likabehandling.

Individuella träffar

Vi ser gärna att man genomför individuella träffar med sin adept åtminstone fem gånger under mentorskapsomgången. Dessa kan vara fysiska eller online beroende på hur man känner kring resande och det aktuella smittoläget. Träffarna är till för att hjälpa adepten med sådant som mentorn och adepten tillsammans uppmärksammat att hon kan behöva hjälp med. Det finns också uppgifter från utbildningarna att ta sig an tillsammans om man vill.

Studiebesök

Adepten ska få genomföra ett studiebesök, gärna hos någon inom hennes område. Denna uppgift kan vara svår under rådande omständigheter och vi har förståelse för att ni kan behöva kompromissa eller hitta på andra lösningar (exempelvis deltagande på online-utbildningar eller konferenser). Som mentor får man fundera lite kring olika alternativ och det går bra att vända sig till projektledningen om man har frågor eller funderingar.

Är du intresserad av att bli mentor?

Just nu tar vi emot ansökningar om att delta som mentor i omgång 3 som kommer genomföras februari 2021 till juni 2021. Att få en mentor betyder väldigt mycket för våra adepter och vi vill betona hur värdefullt det kan vara att försöka bidra med vägledning, erfarenhet och ett nätverk.

Det kostar ingenting för adepter eller mentorer att delta. Adepter behöver rapportera sin delaktighet och närvaro i projektet varje månad, men det behöver inte mentorerna göra. Projektet täcker inte eventuella resekostnader.

Anmäl intresse för att bli mentor

Vi kan inte garantera att samtliga intresserade kommer kunna delta som mentor då det beror på vilka adepter som söker, hur vi kan matcha paren samt antalet sökande adepter.

Projektets samverkansparter

Kom in! är ett projekt som ägs av Region Skåne, medfinansieras av Europeiska Socialfonden och drivs i ett omfattande partnerskap tillsammans med Arbetsförmedlingen Syd, Skåne Nordost (Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Bromölla kommun, Östra Göinge kommun), Tomelilla kommun, företaget Alfa Laval, Fackförbundet Jusek i Stockholm, Malmö universitet, Västra Götalandsregionen Regionförbundet i Kalmar län.Senast uppdaterad : 2022-01-19