Region Skåne driver projektet tillsammans med fem andra skånska aktörer – Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Hässleholms kommun, Öresundskraft och SYSAV.

Vi som deltar i projektet förenas av ambitiösa klimatmål, en gemensam vilja om att göra Skåne till ett föredöme, och särskild kompetens som bidrar till projektets framgång. Projektet medfinansieras av EU-stöd från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Vad är klimatväxling?

Flygresor och vägtrafik är två av Sveriges största klimatutmaningar. De senaste åren har biodrivmedel och energieffektivare fordon ökat vilket har gjort att utsläppen minskat. Men för att nå målen i klimat- och energistrategin behöver vi stärka arbetet ytterligare.

Att klimatväxla tjänsteresor innebär att man frivilligt lägger på en avgift på de tjänsteresor som drivs av fossilt bränsle. Pengarna används sedan inom organisationen för att finansiera klimatsmartare alternativ – till exempel fossilbränslefria resor eller inköp av cyklar.

Målet: ett gemensamt Skåneverktyg

Vi vill bli den första regionen i världen att utforma ett gemensamt klimatväxlingsverktyg som alla som vill kan använda. Detta hoppas vi stimulerar klimatsmarta satsningar i Skåne.

Det används redan ett antal olika klimatväxlingsmodeller i Skånes kommuner och inom Region Skåne, och flera privata aktörer har visat intresse. Genom att ta fram ett verktyg och testa det, sänker vi tröskeln för andra offentliga organisationer, kommuner och privata aktörer som snabbt vill komma igång med konkreta insatser och som därmed slipper uppfinna hjulet själva.

Bild: Creative commons

Vad händer just nu?

Projektet samlar just nu in och utvärderar erfarenheter från organisationer som jobbar med klimatväxling och hållbara resor. Det har visat sig att klimatväxlingsmodeller i organisationer – däribland Region Skåne – har lett till minskade utsläpp från resorna, lägre reskostnader för arbetsgivaren och större satsningar på hållbara resor som många medarbetare uppskattar mycket.

Vi som deltar i projektet sammanställer också kunskap och statistik gällande kostnader och utsläpp för våra respektive organisationers tjänsteresor.

För att åstadkomma ett gemensamt klimatväxlingsverktyg som kan användas av olika verksamheter behöver vi nu bland annat:

  • Se över bra och dåliga erfarenheter av befintliga modeller.
  • Ta fram förslag på avgifter och subventioner, samt hur verktyget ska organiseras.
  • Undersöka de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för en klimatväxlingsmodell som ska kunna användas av både offentliga och privata aktörer.

Vad händer härnäst?

Målet är att pilottesta verktyget under 2020. Om modellen visar sig effektiv kommer klimatväxlingsverktyget att lanseras brett under 2021. Skånska aktörer från både det offentliga och det privata näringslivet kommer att bjudas in för att ta del av verktyget.

Kontakt

Tove Zellman
Miljöstrateg
tove.zellman@skane.se
044-309 32 71

Carina Johnsson
Miljöstrateg
carina.johnsson@skane.se
040-675 32 28