Observera att denna tjänst ännu inte är fullt utvecklad, men är ett sätt att hjälpa företag att hitta varandra och stötta i processen kring resursdelning. Tjänsten kommer löpande att utvecklas.

Resursdelningstjänst

Du som tvingas permittera personal kan hjälpa dina medarbetare samtidigt som du tillfälligt underlättar för andra företag. Du som har ett behov av personal kan hjälpa ett företag i kris, samtidigt som du snabbt får tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare.

Region Skåne erbjuder en plattform för företag att beskriva kompetensen bland personal man kan tvingas permittera, och för andra företag att beskriva det kompetensbehov man har just nu.För att undvika permitteringar har Region Skåne som ambition att hjälpa företag som vill undvika att permittera att komma i kontakt med företag som behöver personal. Respektive företag får sedan hantera kontakten med berörd arbetsgivarorganisation och fackförbund för att avtalsmässigt kunna exempelvis låna eller hyra ut personal som annars skulle bli permitterad.

Jag behöver personal 

 

Jag har övertalig personal

Frågor och svar

Om webbtjänsten

Ansvarsbegränsning

Du bekräftar och samtycker till att Region Skåne inte har något ansvar gentemot dig i samband med din användning av webbplatsen och tjänsten. Användningen av webbplatsen sker helt och hållet på användarens egen risk. Region Skåne tar inget ansvar för riktigheten i den information som företagen publicerar på utveckling.skane.se.

Affären mellan parterna som matchas/hittas på Företagsakutens resursdelningssida avtalas mellan parterna. Region Skåne är inte en avtalspart utan tillhandahåller endast resursdelningstjänsten.

Användarens specifika skyldigheter

Företag som använder Region Skånes resursdelningssida för att publicera information om att de söker arbetskraft ansvarar för att innehållet är korrekt och att utlämnande av denna information inte på något sätt strider mot tillämplig lag.

Region Skåne tar inget ansvar för den information som företagen lämnar.

Personuppgifter

Region Skåne behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur Region Skåne behandlar personuppgifter.

Kontakt

Anders Elmevik
Enheten Näringsliv och arbetsmarknad
Region Skånes avdelning för regional utveckling
anders.elmevik@skane.se

Lars Braedstrup-Holm
Enheten Näringsliv och arbetsmarknad
Region Skånes avdelning för regional utveckling
braedstrup-holm@skane.seSenast uppdaterad : 2020-04-24